Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Suhay... ----

Magyar Magyar Német Német
Suhay... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Suhay

Imre, kuriai biró, szül. Vukováron (Szerém) 1822 szept. 28., megh. Budán 1889 nov. 29-én. Az állam- és jogtudományokat 1840-ben a zágrábi kir. akadémián végezte. A következő években a báni táblánál s több horvát és pesti előkelő ügyvédnél joggyakorlatot végezvén, 1841 dec. 30. az ügyvédi vizsgát a pesti kir. táblánál, 1847 ápr. 25. pedig a jogdoktori szigorlatokat tette le; e közben 1842. a kir. udvari kancelláriánál mint fogalmazógyakornok, 1844-ben a magyar kir. helytartóságnál szolgált, s a zárgrábi iskolai kerület igazgatóságánál tollvivő volt, 1847 márc. 27. helyettes jogtanár és 1851. rendes nyilvános jogtanár lett, s 1867 szept. 1-ig, összesen 16 és fél évig e pályán működött. 1858. és 1860. az államvizsgálati bizottság tagja volt. 1864. az első horvát-szlavon kiállítás alkalmával alelnöki minőségben szerzett érdemeiért a király legfelsőbb tetszésnyilatkozatával és Zágráb, Varasd, Károlyváros, Kőrös, Kapronca, eszék és Pozsega városok díszpolgárságával lett kitüntetve; a hadügyminiszter hálás elismerésében részesült a sebesült katonatiszteknek önköltségén végzett ápolásáért; 1867. pedig a horvát tudományos akadémia tagjává választotta. 1868-69. a horvát országgyülésen mint képviselő s alelnök, és mint a magyar országgyülésre küldött delegáció tagja dolgoztt, s a kiegyezés létrehozására fordította minden erejét és tehetségét. Ekkor osztálytanácsosi címmel előadóvá nevezték ki a horvát-szlavon udvari kancelláriához, 1869. miniszteri tanácsossá a horvát minisztériumban, 1871-ben pedig a horvát autonom kormányhoz belügyi osztáylfőnökké, s egyúttal megbizták az igazságügyi s a vallás- és közoktatási ügyek vezetésével is; 1872 febr. 11. Pauler Tivadar által, ki a zágrábi jogi tanszéken előde volt s tehetségeit ismerte, a magyar kir. kuria legfelsőbb itélőszéki osztályához biróvá neveztetett ki, hol a büntető osztály előadója volt mind haláláig. Ugyancsak 1872. a Lipót-rend lovagkeresztjét, 1883. pedig az igazságügy terén szerzett kiváló érdemeiért a Szt.-István-rend kiskeresztjét díjmentesen nyerte. 1886 óta a budapesti ügyvédvizsgáló bizottság tgja és alelnöke, Szentgyörgyi Imre lemondása után pedig elnöke volt, s az igazságügyi enquetekben is rendesen alkalmaztatott, mint a legfőbb biróság egyik legtudósabb tagja, ki horvát születése dacára a amgyar nyelvet teljesen birta. Egyike volt a leghivebb magyar-horvátoknak abból az iskolából, mely Horvátország boldogulását csak a magyar koronávali egyesülésben s a testvéri viszony fentartásában találja fel. V. ö. Vasárnapi Újság (1866. 24. sz., arcképpel).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is