Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Szállítási ... ----

Magyar Magyar Német Német
Szállítási ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szállítási határidő

kereskedelmi határidőügyleteknél az a határidő, mely alatt az arra kötelezett az árut szállítani köteles. Erre nézve a kereskedelmi ügyletek teljesítését szabályozó általános elvek irányadók. A kereskedelmi törvény szabályai szerint jelesül: a) ha a határidő napokban van megállapítva, a teljesítés a határidő tuolsó napjára esik, maga a megkötés napja nem számíttatván; b) hetekben, hónapokban megállapított határidőnél a teljesítés ideje az utolsó hét vagy az utolsó hó ama napjára esik, amely nevénél v. számánál fogva a szerződés megkötési napjának megfelel; c) ha a határidő egy v. több egész hóban és egy fél hóban van megállapítva, a fél hó (15 nap) az egész hónapok után számítandó; d) ha a teljesítési idő közelebbi meghatározása helyett az van kikötve, hogy a teljesítés mielőbb, mihelyt csak lehet, alkalmilag teljesítendő vagy más hasonló kifejezések használása esetében a teljesítés idejét a fenforgó körülmények s az ügylet természetéhez képest a biróság határozza meg; e) néhány v. egy-két (p. nap) alatt kettőt kell érteni; f) ha a teljesítés napja vasárnapra v. közönséges ünnepre esik, a kötelezettség a legközelebbi köznapon teljesítendő; kivéve, ha a kötelezettséget bizonyos időtartamon belül kell teljesíteni, mert ez esetben a teljesítésnek ez időtartam eltelte előtt kell bekövetkezni; a miért, ha a kitűzött időtartam utolsó napja vasárnapra v. közönséges ünnepre esnék, a kötelezettség az ezt közvetlenül megelőző köznapon teljesítendő.

Vételnél a Sz. meg nem tartása esetében a vevő a törvényben biztosított jogával, mely szerint teljesítés helyett kártérítést követelhet vagy a szerződéstől elállhat, csak ugy élhet, ha erről a másik felet azonnal értesíti, s ekkor is, ha ezt az ügylet természete megengedi, a másik félnek az utólagos teljesítésre kellő időt engedni tartozik. Kivételt képeznek ez alól az u. n. fix ügyletek. Ezek alatt oly ügyletek értendők, amelyeknél a szállításnak határozottan kijelölt határnapon v. határidőben kell történnie, és pedig ugy, hogy a határnap v. határidő a szerződésnek lényeges feltételeit képezi, p. egy meghatározott alkalomra rendelt ruhadarab stb.

A Sz.-k a vasúti díjszabásokban közzé teendők, s azok a következő legnagyobb tartamot meg nem haladják: gyorsáruknál: kezelési határidő 1 nap; Sz.: minden, habár csak megkezdett 300 km. után 1 nap; teheráruknál: kezelési határidő 2 nap; Sz.: 100 km. távolságig 1 nap, nagyobb távolságnál minden további, habár csak megkezdett 200 km. után 1 nap. Ezeken kivül még bizonyos árukra és egyes vasutakra való átmenetnél póthatáridők is engedélyezvék, melyek azonban egyenkint 12 óránál nagyobbak nem lehetnek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is