Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
szám digit
szám number
szám numeral
szám numero
szám size
szám felett... odd
szám szerin... ten in numb...
szám szerin... numeral
szám szerin... numerical
szám- numeral
számadás compt
számadás statement
számadás sz... as per acco...
számadásra ... to bring sy...
szamár asinine
szamár ass
szamár dickey
szamár dicky
szamár donkey
szamár goosey

Magyar Magyar Német Német
szám & szám... Nummer (e)
szám & szám... Zahl (e)
számadás Rechenschaf...
szamár Esel (r)
szamárköhög... Keuchhusten...
számbeli fö... Überzahl (e...
számít ausmachen
számít rechnen
számít zählen
számítás & ... Rechnung (e...
számítástec... Cmputertech...
számítástec... Rechenzentr...
számítógép Computer (r...
számjegy Zahlzeichen...
számjegy Ziffer (e)
számla Faktur (e)
számla Konto (s)
számla Rechnung (e...
számla (koc... Zeche (e)
számlálatla... ungezählt

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szám

A szó legszorosabb értelmében vett számok a számlálás folyamata által keletkező közönséges egész számok vagy más néven pozitiv egész számok: 1, 2, 3, 4, 5, ... A matematika e legegyszerübb számokból kiindulva újabb gonyodalmasabb számnemek bevezetésével a számfogalom körét fokozatosan kibővíti. Az egyes új számnemek bevezetése rendesen azért történik, hogy műveletek, melyek az odáig bevezetett számok körében csak kivételesen oldhatók meg, mindig elvégezhetőkké legyenek. P. a kivonás a közönséges egész számok körében csak akkor végezhető el, ha nagyobb számból kisebbet vonunk ki. Hogy bármely egész számból bármelyiket kivonhassuk, újabb számokat kell bevezetni: a zérust és a negativ egész számokat. A zérus két egyenlő szám különbsége. A -k negativ szám pedig egy tetszőleges n kisebbítendőnek s a nálánál k-val nagyobb n+k kivonandónak különbsége. A pozitiv és negativ egész számok meg a zérus együtt a racionális egész számok összességét alkotják. Ezek körében a kivonás már mindig elvégezhető, az osztás azonban csak kivételesen. Hogy bármely egész számot bármely (a zérustól különböző) egész számmal eloszthassunk, a törtek bevezetése szükséges. Két egész szám hányadosa, ha csak nem maga is racionális egész szám, pozitiv vagy negativ tört, a szerint, hogy az adott számok egyenlő vagy ellenkező előjelüek. A racionális egész számokat és a törteket közös néven racionális számoknak mondjuk. Ezek körében már mind a négy alapművelet mindenkor elvégezhető. Még ebben a számkörben sem végezhető el mindig, p. a gyökvonás, tehát ismét újabb számnemek bevezetésére indít: az irracionális számok (l. o.) és komplex számok (l. o.) bevezetésére. A racionális és irracionális számok közös sajátsága, hogy minden racionális számmal nagyságra nézve összehasonlíthatók, azért, megkülönböztetésül a komplex számoktól, közös néven valós (reális) számoknak neveztetnek. Az oly számot, akár valós, akár nem, mely egy egész számu együtthatókkal biró algebrai egyenletnek tesz eleget, algebrai számnak mondjuk; az oly számot ellenben, mely egyetlen egy ily algebrai egyenletnek sem tesz eleget, transzcendens számnak nevezzük.

Már a legrégibb idő óta bűvös erőt tulajdonít a népek hite bizonyos számoknak s Pythagoras, aki a néphitnek tudományos szinezetet adott, csak mestereinek, a khald és egyiptomi csillagjósoknak és mindenféle varázslattal is foglalkozó természetvizsgálóknak felfogásához csatlakozott. Őt követték e téren a gnosztikusok, kiknek a számok bűvös jelentéséről való tanait érdekesen világítják meg a régibb egyházi irók (p. Ps. Tertullian. adr. omnes haer., XV.), részben ki is kelvén e pogány babona ellen, holott annak a szentirásban is megvannak a nyomai (p. szt. János, Jelenések könyve, XIII., 18. és XV., 2.). Az ide vonatkozó irodalomról v. ö. Heim R., Incantamenta magica graeca-latina (Lipcse, Teubner 1892). A magyar néphit babonás számai ugyanazok, melyek a legtöbb más népekéi. Legnevezetesebbek a 3, 7, 9, 12, 13, 50, 66, 70, 77, hetedhét, 99, 100, 300, 600, 900. Kabbalisztikus számok, tehát már inkább a tudományos szinü babona körébe vágók a 801 (az Üdvözítő száma görög jelölés szerint), 365 (abraxas), 99 (amen), 643 (a szentháromság száma), 666 (az Apokalipszis száma), 59, 49, 37, 24 stb., valamint a boszorkányszög (pentagramm) misztikus száma, a 36 és a vele összefüggő platói bűvös szám, a 216=5×36×36=63=13×23×33=6×36, ez meg = (1×2×3) × (12×22×32).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is