Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
szappan soap
szappanalj spent liquo...
szappanalj spent lye
szappanbubo... to blow bub...
szappanbubo... to blow bub...
szappanhab lather
szappanhab soapsuds
szappanhab suds
szappanhabo... lathery
szappanhabo... to make a l...
szappanhabo... to make a l...
szappanlé suds
szappanos clammy
szappanos soapy
szappanos v... soapsuds
szappanos v... suds
szappanos v... soapsuds
szappanoz to lather
szappanozás... lathering
szappantart... soap dish

Magyar Magyar Német Német
szappan Seife (e)
szappanoz seifen

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szappan

valamely zsírsavnak fémsója. A közéletben csupán a kálium- és nátriumfém zsírsavsóit nevezik igy. A nátrium-Sz. kemény, a kálium-Sz. puha, kenőcsszerü, mindkettő forró vizben és borszeszben oldódik, hideg vizben kevéssé és éterben, benzolban, meg benzinben egyikük sem oldódik. A forszeszes oldat átlátszó s ha ezt szárazra párologtatjuk, a Sz. átlátszó, kemény tömegben marad vissza. A Sz.-nak mosásra való használása azon alapszik, hogy a víz a Sz.-t ennek oldódása közben oldhatatlan savanyu zsírsavas sóra s oldatban maradó lúgos zsírsavas sóra bontja. Ez utóbbi a zsíros piszkot megtámadja, lemarja s a levált piszkot már most az oldatból kicsapódó savanyu zsírsavas só magába burkolja s libegésben tartja, ugy hogy a piszok újból le nem rakódhatik. A Sz. annál keményebb, mentől több sztearin- vagy palmitinsav van benne s annál puhább, mentől több benne az olajsav. A káliSz. némely nátriumsót (p. konyhasót, csoasót) megbont s ennek eredményekép előáll a megfelelő káliumsó (klórkálium, kénsavas kálium) és nátron-Sz. A fémek kicserélődése azonban nem tökéletes s az igy előállított Sz. mindenkor még káliumot is tartalmaz, minek következtében lágyabb és vizben oldhatóbb, mint a tiszta nátronlúggal főzött.

[ÁBRA] 1. ábra. Közvetlen tüzelésü szappankatlan.

[ÁBRA] 2. ábra. Gőzfűtésü szappankatlan.

[ÁBRA] 3. ábra. Szappanforma.

A Sz.-főzéshez v. közvetlen tüzelésü, v. pedig gőzfűtésü katlant használnak, az utóbbit rendszerint csak a könnyebben szappanosítható zsíradékhoz (pálmadióolaj, kókuszolaj) használják. Közvetlen tüzelésü katlant mutat az 1. ábra. A a terjedelmes vasplékhazán, C a tüzelőhely és B a fűtőtér. A fűtőgázok ez utóbbiból a katlant övező D csatornán húzódnak keresztül s innen a kürtőbe jutnak. Gőzfűtésü katlant mutat a 2. ábra. Az A katlan közepén B csőtengely forog, melynek két vagy négy oldalán kigyóvonalban hajlított csövek CC vannak. Ezek felső és alsó végükön a B csővel vannak közlekedően egybekapcsolva, mely utóbbit D E kúpkerekek segélyével forgatni lehet. B csőtengely két csapágyban mozog, melyek közül az ábrán csupán a felső H látható s melybe az F cső útján gőzt áraszthatunk. A gőz innen oldalnyilásokon a B csőbe s tovább a CC csövekbe áramlik. A fölös lúgot G csapon ereszthetni le. A tisztára főzött és a katlanból kimerített Sz. megalvadására használt vaslemezekből alkotott, szétszedhető formát a 3. ábra mutatja.

A kemény Sz. vagy szin-Sz. (Kernseife), vagy enyves szin-Sz., vagy pedig enyv-Sz. (Leimseife). Ha valamely zsírt vagy zsíros olajat lúggal együtt főzünk, akkor a szappanosodás befejeztével enyves folyadék, az u. n. Sz.-enyv képződik. Adjunk már most ezen enyvhez elegendő konyhasót s a Sz. a fölös viztől és a zsíradékból képződött glicerintől leválik, ez utóbbiak pedig a katlan fenekén meggyülemlenek (fenéklúg). A fent úszó Sz. a szin-Sz. Ezt rendszerint még bizonyos időig a fenéklúggal együtt vagy pedig friss lúggal tovább főzik, hogy a levált szin-Sz.-ba beékelődött s a még nem egészen befejeződött szappanosodástól származó habos részeket kiküszöböljék (tisztára főzés).

A Sz.-t azután a formába töltik. Lassu kihűlés után a megmerevedett szin-Sz., ha csak nagyon sűrü (Duzzadt) nem volt amorf alapon kristályos ereket mutat (magvas ér). A szin-Sz.-t a tisztára főzés után gyakran még csiszolják, azaz gyönge sós lúggal újból felfőzik, hogy a duzzadttá vált Sz.-t meghigítsák s ezzel a magvas ér, illetőleg a márványzat képződését elősegítsék; teszik ezt azonban azért is, hogy tiszta, fehér Sz.-t kapjanak. Az utóbbi esetben a Sz.-t erősebben csiszolják, vagyis annyira meghigítják, hogy a benne foglalt tisztátalanságok a fenékre szállhassanak. Az enyv-Sz.-t a Sz.-enyvnek egyszerü besűrítése útján készítik. A enyv-Sz.-ban benne van a használt zsíradék lefejlett glicerinje, ugyszintén a zsíradék és lúg minden tisztátalansága. A Sz. ezen faját csakis kókusz- és pálmadióolajból főzhetni, mert gazdag laurosztearin - tartalmuknál fogva csupán ezen zsíradékok adnak oly amorf Sz.-t, mely meglehetősen nagy viztartalommal is teljesen szilárd. Az enyv-Sz.-ba mindenféle idegen anyagot keverhetni s ezt a szappanosok hűségesen meg is cselekszik, hogy a Sz. tömegét megnöveljék. A kókusz- és pálmadióolaj meleg lúgnak hozzá keverése által is elszappanosodik, ha a lúg eléggé erős (36-40° B). Igy kapják az u. n. hidegen kevert Sz.-t, melyben mindenkor szabad alkáli lévén, annak maró hatása erős. Az enyves szin-Sz.-t (eschwegi Sz.) szintén csak kókusz- és pálmadióolajjal lehet előállítani. Vagy közvetlen, vagy közvetett úton készítik. Az első módzser szerint a kókusz- vagy pálmadióolajat faggyuval, pálmaolajjal, csontzsírral egyetemben főzik meg; a második szerint azonban az utóbbi nevezett zsíradékok egyikéből vagy többjéből elsőben szin-Sz.-t főznek s ezt keverik azután a kókusz- v. pálmadióolajból készített enyv-Sz.-hoz. Az eschwegi Sz. kellő kiképződésére bizonyos sótartalmat igényel. Erre rendesen a szénsavas alkáliákat szokták használni, melyeket azonban más sókkal, p. konyhasóval, klórkáliummal, vizüveggel is helyettesíthetni. ezen körülményt sok szappanos arra használja, hogy ezen töltő anyagnak nevezett sókat a szükségesnél sokkal nagyobb mértékben adja a Sz.-hoz s ezzel az aknázatot (eredményt) megjavítsa. Az eschwegi Sz. csak csekély mértékben mutat magvas érképződést, ezt szembeötlőbbé teendő, festéket (ultramarint, földi rozsdát, frankfurti feketét) kevernek hozzá. A helyesen megfőzött eschwegi Sz. minősége egészen jó; persze, hogy a kereskedelembe ily néven kerülő Sz.-ok között sok csakis a nevet bitorolja s nem egyéb, mint mesterségesen márványozott enyv-Sz. 100 kg. zsíradék mintegy 150 kg. szin-Sz.-t ad. Az eschwegi Sz. aknázata már 200 %-ra emelkedik, míg az enyv-Sz.-nál - az illető szappanos tisztességével megfordított arányban - az aknázat 300, sőt 1400 %-ra is felszökik. Az utóbbi esetben a fogyasztó 140 rész Sz.-nal együtt nyolcszor annyi értéktelen töltő anyagot kap ráadásul, csakhogy a ráadást is Sz. gyanánt kell megfizetnie. Puha Sz. (kenő-Sz.) háromféle van, u. m. 1. sima áttetsző (olaj-Sz., fekete Sz., zöld Sz. és világos glicerin kenő-Sz.); 2. sima átlátszatlan (elaim-Sz., ezüst-Sz.) és 3. áttetsző alapon kristályos váladékot mutató Sz. (természetes mag-Sz.). A kenő-Sz., hogy állománya megfeleljen, bizonyos arányban mind maró, mind szénsavas alkáliát követel magának. Az arány az évszak szerint változó; több maró alkáliától a Sz. keményebbé, több szénsavas alkáliától lágyabbá válik. A sima áttetsző kenő-Sz.-t len- és kenderolajból, halszírból és oleinből hamuzsírral és kevés szíksólúggal főzik. A sima átlátszatlan Sz.-hoz már aránylag több szilárd zsiradékot, nevezetesen pálmaolajat és több szíksólúgot kell venni. A természetes mag-Sz. szintén nagyobb mennyiségü szilárd zsíradékot (faggyut és pálmaolajat) igényel, de ezt már pusztán hamuzsírlúggal főzik. ezen utóbbi Sz.-on muatatkozó természetes magvakat, melyek a kikristályosodó sztearinsavas és palmitinsavas káliumból képződnek, gyakran azzal hamisítják, hogy a sima, áttetsző kenő-Sz.-ba értéktelen, magvas anyagokat, rendszerint agyagot, meszet, keményítőt kevernek. A kenő-Sz.-ok aknázata mintegy 250 %, azonban töltő anyagok segítségével felrúgják 400 %-ra is. Mind a kemény, mind a puha Sz.-hoz gyakran gyántát is használnak. Minthogy a gyánta savakból van, maró és szénsavas alkáliákkal könnyen egyesül; azonban egymagában soha sem munkálják Sz.-ná, hanem csakis zsíradékkal egyetemben. A tisztán gyántából való Sz. nem keményedik meg, s ez kenő-Sz.-ul sem használható, mert a jó kenő-Sz.-tól megkivánt állománya nincsen meg. A gyántával készített Sz.-t - pompás habzása végett - sok műveletre használják, de már a szövő-fonó ipar céljaira nem alkalmatos.

[ÁBRA] 4. ábra. Szappanzúzó.

A pipere-Sz. készítésének három módja van, ezek: 1. a hideg szappanosítás, vagyis hogy az olvadt kókuszolajat meleg töménylúggal egybekeverik; 2. a kész Sz.-nak kevés vizzel gőz- vagy vizfürdőn való átolvasztása útján és 3. a kész semleges Sz.-nak szalagokba osztása által, ezt követő illatosítás és sajtolással. Csakis ez utóbbi módon lehet finom szagu Sz.-t készíteni, mert finom illatot csak a virágparfüm adhat, ez pedig sem a lúgot, sem a forróságot - a szagnak kellemetlenné válása nélkül - el nem birja. A 3. mód abban áll, hogy a Sz.-t gyalugépen vékony szalagokra hasítják, a szalagokat illatos szerrel meglocsolják, megkeverik s a 4. ábrán bemutatott zúzógép BBB hengerei különböző gyorsasággal mozognak s igy a Sz.-t meggyurják. Az utolsó henger hosszát C kés fekszi meg s ez a Sz.-t a hengerről levakarja. Az innen leváltott Sz.-lapokat a tömörítő gépbe juttatják. Ez a gép tulajdonképen sajtoló, mely a réteges Sz.-t a gépnek kúposan szűkülő s a megkivánt Sz.-darabok vastagsága szerint igazítható szájjal ellátott orrmányába préseli. A tömörített Sz. a gép szájából vastag kolbász alakjában két gurítón mozgó végtelen vászonszalagra kerül s a Sz.-kolbászt végül egyszerü szeletelő szerkezettel darabokra vágják. Az egyes Sz. darabokat már most megszárítják s az 5. ábrán látható verőgépen formába ütik. Eredetileg ezen zúzott (pilliert) Sz.-t csupán a legtisztább és legjobb szin-Sz.-ból készítették, sajnos, jelenleg már a hidegen előállított Sz. zúzásának (Pillieren) is módját ejtették. A közönséges pipere-Sz.-ok zöme ma hidegen készített, bőrt maró Sz., melyet érzékeny ember egyáltalában nem használhat.

[ÁBRA] 5. ábra. Szappanverő gép.

Az átlátszó Sz.-t, más néven kristály- vagy glicerin-Sz.-t régente borszesz segítségével állították elő; újabban már itt is kitalálták a közönség megtévesztésének kellő módját s ma borszesz helyett cukorszörppel és szíksóoldattal teszik a Sz.-t átlátszóvá. A legjobb ilyen fajta Sz.-ban legfeljebb 50 % a tiszta Sz., glicerin is rendesen csak annyi van benne, amennyit az elhasznált zsíradék kiválasztott, tehát legfeljebb 5 %, s igy minden esetre 45 % a töltelék benne, még pedig ártalmas, maró töltelék. A Sz. hamisító szere, vagyis a szappanosok nyelvén szólva: a Sz. töltelékanyaga sok mindenféle, igy burgonyaliszt, cukor, zsírkő, súlypát, kréta, kovaföld, vizüveg, agyag, szíksólúg, hamuzsírlúg, konyhasóoldat, viz stb. Megemlítendő még, hogy a kálium- és nátrium-Sz.-on kivül valamennyi Sz. vizben oldhatatlan. A mész-Sz. a sztearinsavgyártásban, az aluminium- és az ón-Sz. a kelmefestésben, a mangán-Sz. a festékgyártásban, a cink-Sz. (cinkflastrom) és az ólom-Sz. (ólomflastrom) az orvoslásban játszik szerepet.

Plinius szerint a Sz. készítését a gallok és germánok találták fel s már ismerték a kemény és puha Sz.-t is, ezeket azonban nem használták mosásra, hanem a haj sárgítására. A kallóföldön és szappanos levü növényeken kívűl mosásra a hamuzsírt és szíksót használták, melyekkel még manapság is mosunk. Az ókorbeliek - Paulus Aegineta tudósítása szerint - azt is tudták, hogy a lúgsót (hamuzsír és szíksó) mésszel maróbbá lehet tenni. Közönséges mosószerük azonban a rothadt vizelet volt. Később a mór irástudók is megemlítik a Sz.-t, de inkább csak mint orvosszert. A SVII. sz.-ban ugy látszik, már meglehetősen elterjedt a Sz. használata, azonban csakis a legújabb kor vívmányai eredményezték mai általános alkalmazását. Ily vívmányok valának Chevreulnek a zsírról megejtett vizsgálatai, melyekkel a Sz.-képződés lényegét felderítette, s mindenekelőtt Le Blanc új módszere a szíksó mesterséges gyártására. Azóta a szíksó és a Sz. gyártása is nagyot lendült s az ammonia-szíksó feltalálása ma már mintegy betetőzi a Chevreultől kiindult mozgalmat.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is