Legyen Ön is szerkesztőnk!
Küldjön be címszót!

Pályázatok

Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Szarmata... ----

Magyar Magyar Német Német
Szarmata... ----

Címszavak véletlenülLegújabb kommentekCímszó:
Tartalom:

Szarmata

(szauromata), a szittyákkal egynyelvü, bár azoktól dialektusilag különböző ókori nép, mely a monda szerint szittya ifjak és az amazonok egybekeléséből származott, vagyis ugy látszik, hogy az az eredetileg a törökséghez tartozó szittya törzs, melyből a Sz. alakult, erősen vegyült csúd elemekkel. Az a néhány adat, ami a Sz.-k nyelvére világot vet, arra vall, hogy a mai csuvas nyelv nem egyéb, mint a régi Sz. nyelv maradványa. Az a csúd nép, mellyel Sz.-k vegyültek, a cseremiszek ősei lehettek; a cseremisz, cermisz, szarmisz név sem egyéb, mint a Sz. átalakulsáa s maguk a cseremiszek a velük etnikailag teljesen rokon, csupán nyelvileg különböző csuvasokat, a Sz.-k ivadékait épp ugy «mari»-ank nevezik mint saját magukat. A Sz.-k Herodotos korában a Dontól és Meotisztól északkeletre eső pusztaságon tanyáztak, ugy hogy kelet felé a masszagétákkal, észak felé a csúd budinokkal érintkeztek. A kr. e. II. sz. folyamán azonban nyilván az uzun-jüecsi vándorlás által előidézett népáramlat, részint a Don és Dnyepr közti régi Szittyaföldre szorította őket, ahol a szittyák fölött csakhamar elhatalmasodtak; részint a Káma és Volga összefolyása körül tömörültek, hol ősi szaur, szauar nevük alatt emlegeti őket Ptolemaios a csúdos mata végzet nélkül. E néptorlódások alatt a legkülönbözőbb elemek kerültek össze a Sz. név alá foglalva: a volgai Sz.-k, kiket csódosan roxolánoknak (l. o.) neveztek, a tulajdonképeni Sz.-k fensőbbsége alatt nagyobb tömegükben kétségkivül csúdokból álltak; a Don torkolata körül tanyázó jazigok vagy jaxamaták, kiknek egyik ága Kr. szül. körül a magyar Alföldre is benyomult, a törzsneveikben található gant (vogul: khant a. m. had) végzet tanusága szerint az alsóbb néposztály közt jelentékeny vogul elemet is foglaltak magukban, míg a harmadik Sz. törzs az alán, a vogul-masszagéta elemeken kívűl iránokkal is keveredett s ezen irán-alán keveréknépnek az ivadékai a mai osszétek a Kaukázus északi részének közepén. A Kr. u. első három században a jazigok az Alföldön, a roxolánok a déloroszországi síkságon egész az Al-Dunáig, az alánok a masszagétákkal vegyülve a pártusok uralma alatt a Meotisz és Káspi-tenger közti pusztaságon nomadizáltak. A germánság már korán kapcsolatba jutott velük, Magyarország területén a jazigok és quádok között fejlődött ki egy évszázadokra terjedő fegyverbarátság, mely alatt viseletben, szokásokban egymáshoz hasonlóvá váltak s mint félelmetes rablók, gyakori becsapásaikkal háborgatták a szomszédos római tartományt, Pannoniát. A Kr. u. III. sz. elején a Fekete-tenger felé nyomuló gótok és roxolánok kerültek egymás szomszédságába s az utóbbiak csakhamar amazok hatalma alá; majd a IV. sz. folyamán a Magyarországba áramló roxolánok és alánok, meg a vandalok közt alakult szorosabb szövetség, ami a vandalok Afrikába való költözése után is fennállott. A Don és Közép-Duna közti egész területen tehát a gótok elhatalmasodása után a germánok fensőbbsége alatt mindenütt feltalálható az a Sz.-germán keverék népség, mely a hunnok fellépte után részben a nyugati tartományokba, Itáliába, Galliába, Hispaniába vonult, részint pedig a hunnok uralma alá került, kik 373 körül átkelve az Alsó-Volgán, előbb az azovi-tenger-melléki alánokat hódították meg, csakhamar pedig a keleti gótokkal együttesen a roxolánokat. A germánok (keleti gótok és gepidák) 80 év mulva kivonták magukat a hunnok alól, a Sz.-k nagyobb tömege azonban a hunn nemzet alkotórészévé vált, vagy szabatosabban mondva, a hunn törzs politikai és katonai fensőbbsége alatt képződött keleteurópai hunn nemzet etnikai állományát a Sz.-k s a velük már félezredévvel előbb összeolvadt szittyák alkották s ezzel a Sz. név eltünt a hunnságban vagy amennyiben még később is szerepel, egy egészen más fajta népségre megy át, t. i. a szlávságra, mely a szittya hatalom megszünése után a Sz.-k uralma alá került s az alatt maradt egész a gótok terjeszkedéséig, sőt mivel az előkelő osztály a Sz.-kból képződött, átalakulva, elszlávosodva bár, a Sz. uralom azután is tartott. A Sz.-k a nomád életmóddal sokáig nem hagytak föl. Ammianus Marcellinus p. az alánokat a legtisztább nomádoknak mondja, akik ösztönszerü ellenszenvvel viseltettek a letelepült életmód iránt. Mint valamennyi turán nép, ők is hires nyilasok és lovasok voltak s ugy látszik, a kengyel feltalálása nekik tulajdonítható, melynek legrégibb emlékei Sz. területen IV. sz.-beli leletekben tünnek fel s tőlük vették át a népvándorláskori germánok. Vallásos kultuszukban nagy jelentősége volt a kardtiszteletnek, ami megvolt a szittyáknál s nyomai vannak a régi magyarságnál és gouloknál. Szokásaik közül a megölt ellenség koponyájának ivóedényül való felhasználása a germánoknál is meghonosodott. Szintén tőlük vették át a pikkelyes vértet, ami nemcsak a népvándorlás korában, hanem a középkor elején is az eegész nyugaton el volt terjedve. Ékszereik közül jellemzőek a guggoló griffes és virágleveles övtagok, melyek az antik és irán művészet hagyományaiból a Kr. u. századokban a déloroszországi Sz.-knál fejlettek ki, nálunk 300 körül tünnek föl a leletekben s népvándorláskori emlékeinknek egyik nagy csoportját alkotják. Viseletükből a bőrködmen és a bő gatya ma is egyik alkatrésze a magyar népviseletnek.

Forrás: Pallas NagylexikonSzóljon hozzá!


Neve: (megjelenik)

E-mail címe: (nem jelenik meg)

Üzenete:ivan (2014/02/22):

ez a sok baromság.politikai szagu hulyeségek.mér van az mindig hogy a magyarok elodei barbárok,rablok,portyázok,nomád csavargok.a romaiak meg hodítanak meg kultura a germánok benyomulnak meg hasonlo.ti meg eszitek ezt.a szarmaták rabolnak Pannoniában.Hol?hisz ok ott otthon vannak csak aromai betolakodokat olik.Attila szintén felszabadíta a romaiaktol pannoniat.No meg végigrabola Europát.Dehisz a germánok kirabolták a szarmatákot 30 40 kocsi kincset elvittek toluk.Attila csak ezt kereste.vette vissza.Worms,Metz,Tionville,Mainz stb.Romát megkímélte és ok voltak a barbárok?a germánok hányszor kirabolták Romá.Ez OK ugye?A magyarok meg folytatták amit Attila nem talált meg.Aztán meg a nyugat kihasznált bennunket.A tatárok azt hitték hogy egyesulunk veluk a nyugat elnyomása ellen .Hmmm...A torokok is felszabadítottak bennunket a németek osztrák elnyomás alol.Ha osszeállunk veluk ma a Rajnáig magyarul beszélnének.Megint csak hmmm....meddig b......ik még ki velunk a világ?


Ferencz Andras (2012/12/30):

Taurid ("kaukázusi") típus részben a török, részben a szkíta-, szarmata- és jász népekre jellemző; a magyarságnál a hun kortól kezdve az avar koron és a honfoglalás korán keresztül máig 5-8%-os gyakorísággal előfordul, de a kiskunoknál és Baja környékén akár 14%-os is lehet. E típus őshazája Elő-Ázsia, a Kaukázus, a régi Mezopotámia és Perzsia, majd az Iráni-magasföld.Gondoljunk a ,,GIGAMESZ,, oskoltemenyre a mi Arany Janost ihleti meg a Toldijaban, vagy a Nagyszentmiklosi kincsekre a mi Mezopotaniaval kapcsolatos akar a Gilgamesz.Tehat itt sokminden osszekapcsolodik ; leletek , szajhagyomanyon megorzoott hoskoltemeny( otezer eves),a talalt arany kincsek Nagyszentmikloson ,...genetika , es igy ...es igy tovabb...


Ferencz Andras (2012/12/30):

(szauromata), a szittyákkal egynyelvü, bár azoktól dialektusilag különböző ókori nép, mely a monda szerint szittya ifjak és az amazonok egybekeléséből származott, vagyis ugy látszik, hogy az az eredetileg a törökséghez tartozó szittya törzs, melyből a Sz. alakult, erősen vegyült csúd elemekkel. Az a néhány adat, ami a Sz.-k nyelvére világot vet, arra vall, hogy a mai csuvas nyelv nem egyéb, mint a régi Sz. nyelv maradványa. Az a csúd nép, mellyel Sz.-k vegyültek, a cseremiszek ősei lehettek; a cseremisz, cermisz, szarmisz név sem egyéb, mint a Sz. átalakulsáa s maguk a cseremiszek a velük etnikailag teljesen rokon, csupán nyelvileg különböző csuvasokat, a Sz.-k ivadékait épp ugy «mari»-ank nevezik mint saját magukat. A fovarosuk pedig leven annak idejen SZarmiszegetuza . Ez is kezzel foghato akar a ; skk-matt .Talan ez az osi igazsag a mit nem tudnak kibogozni , mint a ,,gordeuszi,, csomot . Read more: http://www.kislexikon.hu/szarmata.html#ixzz2GXjnjQXl


Ferencz Andras (2012/12/30):

,,viseletukbola borkodmon es a bo gatya ma is egyik alkatresze a magyar nepviseletnek,, Ezek nagyon egyszeruen kezen fekvo dolgok es egyben kapcsolodnak az ellobbi hozzafuzesemhez. ezek olyan erthetoek akar mint a sakkban a Matt.Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is