Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
szerencsesz... hazardous c...

Magyar Magyar Német Német
Szerencsesz... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szerencseszerződés

oly szerződés, amelynek tárgyát egyáltalán, vagy terjedelme v. tartalma szerint bizonytalan eredmény teszi. A Sz.-eket két osztályba lehet sorozni, a szerint, amint azok biróilag érvényesíthetők vagy nem. Az utóbbiak, jóllehet biróilag sem kereset, sem kifogás alakjában nem érvényesíthetők, természeti kötelmet (naturalis obligatiót) mégis szülnek, mert a teljesített fizetést visszakövetelni nem lehet; kivételnek van helye, s a teljesített fizetés is visszakövetelhető, ha a Sz. büntetendő cselekményt alkot v. a nyertes fél a Sz. kötésénél csalárd v. egyébként tilos módon járt el.

A biróilag érvényesíthető Sz.-ekhez tartoznak: 1. a reményvásár (emtio spei), valamely dolog jövendő, várt gyümölcseinek, hasznainak, jövedelmeinek, meghatározott árban megvétele. Megveszem p. valakinek jövő búzatermését 1000 frtért. Ha a vételár nincs összegszerüleg meghatározva, akkor remélt dolog vétele (emtio rei pseratae) forog fenn, ami nem Sz., hanem rendes adásvevési ügylet; p. megveszem valakinek jövő búzatermését, köbölét 5 frtjával. A reményvásárnak egyik különös esete az örökségvétel. Ennél a vevő az eladónak jogaiba lép. 2. Az igérvényvétel, melynél a vétel tárgya nyereménykötvénynek meghatározott húzáson várható nyereménye. 3. Nyereménykölcsön-kötvények vagyis oly kötvények vétele, amelyeknél a kölcsöntőkének mindenkire nézve egyforma összegben meghatározott, de az időt illetőleg sorsolástól függő vissazfizetésén kívűl, sorsolástól vagy más, a véletlen esélyétől függő nyereményre való kilátás is igértetik a hitelezőnek. A nyeremény-kölcsönkötvények különben kettős természettel, u. m. Sz. és kölcsönügylet természetével birnak. Azokra és az igérvények forgalmára az 1889. IX. t.-c. rendelkezései irányadók. 4. Életjáradéki szerződés, vagyis oly szerződés, amely szerint valakinek bizonyos személy élte fogytáig meghatározott évenkinti fizetés vagy más szolgáltatás jár. L. Életjáradék.

Biróilag nem érvényesíthető Sz. különösen: 1. a fogadás és 2. a játék. A fogadás jelesül oly szerződés, melynél a felek a mindkét fél előtt még ismeretlen esemény iránt, annak számára, kinek állítását az eredmény igazolja, bizonyos jutalomban egyeznek meg. A játék szorosan véve a fogadásnak egy neme, s az erre megállapított szabályok a játékra is alkalmazandók. A játékok között különösen kiemelendők, mint tilosak, az u. n. szerencsejátékok (l. o.); másrészt a sorsjátékok (l. o.), amelyek hatósági engedély esetében a szerződő felek között teljes joghatállyal birnak. A Sz.-hez tartozik, de külön tekintet alá esik a tőzsdei ügyletek egyik neme, az u. n. különbözeti ügylet (l. o.).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is