Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Szomszédjog... ----

Magyar Magyar Német Német
Szomszédjog... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szomszédjog

A szomszédos telekbirtokosok között a szomszédság tényéből szükségszerüen bizonyos viszonyok keletkeznek, melyek ugy az érdekelt szomszédok, mint az összesség érdekében rendezést kivánnak. Az e viszonyokra vonatkozó jogszabályoknak összességét Sz.-nak nevezik. A Sz.-i oltalom eszközei közül kiemelendők jelesül: 1. A negatoria in rem actio, a tulajdonjog korlátlanságának s tehermentességének védelmére, p. a szomszéd részéről igényelt szolgalom ellen; sőt némelyek szerint e keresetnek kizárólag oly tulajdonsérelmek miatt van helye, melyek valamely szolgalomnak tartalmát alkothatnák. 2. Az u. n. interdictum úti possidetis vagyis birtokháborítási kereset, melyet ha a birtokháborítás magántilalom ellen, erőszakkal vagy alattomban történt, a római jogban int. quod vi aut clam neveznek. 3. Operis novi nuntiatio (tiltakozás oly építkezés ellen), legyen az új épületnek emelése, vagy már létező épületnek lerombolása vagy átalakítása, mely a szomszédokra veszélyes. Ugyanerre a célra szolgál az építkezéshez kikérendő előleges hatósági engedély, melynek kiadása előtt az érdekeltek meghallgatandók s ellenvetéseik egyességileg, esetleg birói határozattal elintézendők. 4. Az u. n. interdictum ne quid in loco publico vel itinere fiat, közhelyeken, tereken, utakon foganatosítandó műveletek, melyek a szomszédos telket érdeklik, esetleg veszélyeztethetik; itt két fő szempont irányadó. az egyik az, hogy a közérdek nem ritkán a magánérdek feláldozását követeli; a másik az, hogy ha közérdekből a magánjogkörbe nyulni szabad is, sőt ez sokszor elkerülhetetlen, ez csak teljes kárpótlás mellett történheik. 5. Cautio damni infecti, amelynek értelme az, hogy mindenki birtokát oly karba köteles helyezni, s oly karban tartani, hogy a szomszédok biztonságát ne veszélyeztesse, ellenkező esetben a származható kárért felelős, s óvadékadásra is kötelezhető. 6. Int. de glande legendu, idegen telekre áthullott gyümölcs felszedésére vonatkozó jogosultság tárgyában. 7. Int. de arboribus cedendis, idegen telekre áthajló törzsek vagy ágaknak, idegen talajba átnyuló fagyökereknek le- illetőleg kivágására vonatkozólag. 8. Vizek használatára, levezetésére, vizi szolgalmakra vonatkozó szabályok, melyekről l. Vizjog. 9. Actio finium regundorum a. m. határigazítási kereset. 10. Actio communi dividundo, közösség megszüntetése iránti kereset, mely legalább annyiban tartozik ide, amennyiben a közösséget megszüntető határozat a szomszédi viszony rendezésére is kiterjed, jelesül szolgalmakat megállapíthat. 11. Végül az önsegély a jog által megengedhető esetekben.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is