Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Szondy... ----

Magyar Magyar Német Német
Szondy... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szondy

György, drégely hős védője, köznemes családból származott, mire vall a kisnemest megillető «egregius» címe. De az is lehet, hogy ez csak katonai rangfokára vonatkozik, mert testvére Jakab csak «circumspectus», mely címzéssel akkoriban leginkább a városi polgárok éltek. 1545 óta az esztergomi érsekség drégelyi várának kapitánya. Négy év mulva Várday Pál primás meghalván, székét sokáig nem töltötték be, az érseki vagyont a királyi kincstár használta, s ekkor lett Drégely «ő felsége háza», melyben Sz. mint királyi várkapitány parancsnokolt (l. Drégely-Palánk). Helyőrsége 80 katonából, a király által márciusban küldött 40 zsoldosból és Selmecbánya 26 emberéből, vagyis nem egészen másfélszáz főből állott. Eddig ezek is rendetlenül voltak fizetve, ugy hogy maga a vár alkapitánya, Bekefalvay Gergely, leginkább a miatt, mert szolgálati viszonyát nem rendezték, s hátralékos zsoldját nem fizették, az utolsó percben, ugyszólván a török szeme láttára elhagyta a várat. Sz. ezalatt nagy erélyt fejtett ki a vár védhető állapotba helyezése körül. Ágyu és tüzér alig volt a várban, mikor a török alája szállott. Ali budai pasa 10,000 emberrel vette körül a kicsiny várat. 4 ágyuval, 6 tarackkal lődöztette a gyenge falakat. A vártorony már másodnap ledőlvén, romjai alá temette Zoltai János hadnagyot. A várfalak újabb töretése után Ali a szomszéd nagyoroszi papot, Mártont, Sz. régi jó barátját azzal az üzenettel küldötte a várba, hogy adja fel a különben is rommá lőtt, védelmezhetetlen fészket; hitére fogadja, hogy az összes várbeliek minden vagyonukkal szabadon elvonulhatnak. Sz. azonban a hitére, becsületére bizott várat semmi szin alatt sem engedi: «Ott meg akar halni, azt ő már elvégezte!». Tisztán látta, hogy a romhalmazt tovább nem tarthajta s az önfeláldozás magasztos erényével kell példát adnia a hazaszeretetben gyökerező katonai hűségre. Két énekes apródját («duos pueros symphoniacos», mint Forgách Ferenc irja) és két török rabját skárlátba öltöztetve, alihoz küldi azzal az üzenettel, hogy ő ugyan a várat véglehelletéig oltalmazza, de ha elesik, tetemeit vitézi módon temettesse el, kedves apródjainak pedig viselje gondját és azokat vitézségre tanítsa. Erre 1552 jul. 9. minden jószágát a vár udvarára hordatja s megégeti, paripáit általveri, hogy azokon a török a magyar ellen ne harcolhasson, azután a résekre megye, hol már sűrün tolult befelé az ellenség. Katonáit biztatva, bitézül harcol önmaga is, sebet kap a térdén, ekkor féltérdre rogyva viaskodik mindaddig, míg le nem lövik. A törökök szokásuk szerint fejét vették ugyan, de mint Istvánffy irja, testét Ali a várral átellenben levő hegyre temettette. Sírhelyére fejtől a pasa vitézsége elismeréséül zászlós kopját tűzetett ki. Sz. emléke költői révén maig élénken él a nemzetben. Már kortársa Tinódy Sebestyén, a vándor lantos, történelmi hűséggel énekelte meg hősi halálát. 1783. Georg Sz. cím alatt szomorujáték jelent meg róla Pozsonyban. Kölcsey, Czuczor, Arany, Erdélyi és mások dalban örökíték meg. Hont vármegye 1885. rótta le kegyelete adóját, midőn a Simor hercegprimás költségén Lippert építész terve szerint emelt drégelyi Sz.-kápolna fölszentelését hazafias ünnepéllyel ülte meg. Ez alkalommal tette közzé Siposs Antal Sz. gyászdala címü zeneszerzeményét; Simor primás Gerl Károly körmöci királyi pénzvésnök által emlékérmet veretett; Kiss György szobrász készítette Sz. szobrát; Ipolyi Arnold útmutatása mellett a besztercebányai irgalmas nővérek díszes Sz.-kornétát (t. i. zászlót) himeztek; az óda-pályázaton Pajor István lett a győztes; Pongrácz Lajos hontvármegyei alispán Sz.-albumot szerkesztett, mely rövid időn két kiadást ért (Esztergom 1885 és Ipolyság 1886). Ebben ide vonatkozó kiválóbb cikkek: Nagy Iván tanulmánya és Jankó Vilmos adatközlése a bécsi közös hadügyi levéltárból. Acsády is irt róla Drégel és hőse cím alatt a Századok 1887-ik évfolyamában.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is