Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Sztáray... ----

Magyar Magyar Német Német
Sztáray... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Sztáray

(nagymihályi és sztárai gróf), ősrégi család, mely eredetét a Kaplyon-nemzetségből veszi. Az első kimutatható ős a XIII. sz. első felében élő Jákó volt. Nagymihályi birtokát a család 1249 körül, Sztárát 1273. kapta. 1418 márc. 29-én Zsigmond a régi címer használatát megerősítette. 1725 jun. 23. Imre bárói, 1747 ápr. 6-án grófi rangot nyert. Mihály gróf (1749-1798) irt egy ily címü művet: Új Sans-Soucinak avagy gond nélkül való helynek rövid leirása (nyomt. hely és év nélkül). Eredetileg francia nyelven, mely azután német és magyar fordításban is megjelent. Albert gróf, szül. 1785., megh. 1843 febr. 13. Követ volt az 1825., 1836. és 1840. évi országgyüléseken. Politikai pártállásra nézve a konzervativ párthoz tartozott s e párt elveit a Világ címü politikai lapban Nagymihályi levelek címü cikksorozatban ismertette. Még messzehatóbb jelentőségü az a Szózata, melyet a Hirnök melléklapján, a Századunkban a házi adónak a nemesség által birtokarányban való viselése mellett tett közzé. E szózat szerint az örök igazság követeli a nemesek adózását, a házi adó csak nemesi birtokra vethető ki, az adókivetésben a legtöbb adót fizetők birhatnak döntő szóval stb. E szózat indította Kossuthot, hogy lapjában a Pesti Hirlapban minden oldalról megvilágítsa e kérdést. Később Sz. teljesen visszavonulva élt a közélettől. Fia Antal, szül. Pesten 1839 ápr. 8-án, megh. Nagymihályon 1893 aug. 29., főrendiházi tag. A közéletben korán kezdett szerepelni, részt vett a 60-as évek országgyülési mozgalmaiban s szorgalmas tagja volt a főrendiháznak, hol rendesen a mzeti párt elveit hangoztatta. Nevéhez fűződik a család nagy becsü oklevéltárának kiadása, melyből az ő költségén eddig két kötet jelent meg: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray-család oklevéltára (1-2. köt. 1457-ig, Budapest 1887-1889), melyet Nagy Gyula történettudós szerkesztett. Testvére Julia Apponyi Albert gróf (l. o.) anyja. A Sz.-család történetére v. ö. Nagy Gyula, A nagymihályi és sztárai gróf Sz.-család oklevéltára (1. kötet 1234-1396., 2. köt. 1397-1457, Budapest 1888-1889).

1. Sz. Antal gróf, táborszernagy, szül. Kassán 1740., megh. Grazban, 1808 jan. 23. Imre gróf fia; 1759. lépett hadi szolgálatba s a hétéves háboruban vitéz magatartásáért századossá nevezték ki. A bajor örökösödési háboruban már egy gránátos zászlóalj parancsnoka volt s 1779. oly hósiesen védte Hermesdorfot, hogy ezredessé lépett elő. A török háboruban Szabács alatt tüntette ki magát; 1780-ban tábornokká lett s mint ilyen Belgrád ostrománál oly hősiesen harcolt, hogy a Mária-Terézia-rend lovagkeresztjét nyerte. Később Németalföldön harcolt, altábornaggyá lépett elő; A török háboruban Szabács alatt tüntette ki magát; 1780-ban tábornokká lett s mint ilyen Belgrád ostrománál oly hősiesen harcolt, hogy a Mária-Terézia-rend lovagkeresztjét nyerte. Később Németalföldön harcolt, altábornaggyá lépett elő; 1794 máj. 11. súlyos sebet kapott. A francia háboruban ismételve nagy mérvben kitünt s Jourdan francia tábornok visszaverése után 1796. a Mária-Terézia-rend parancsnoki keresztjét nyerte; 1797., midőn a franciák Kehlnél átkeltek, súlyos sebet kapott. 1800. táborszernaggyá lépett elő s 1806. nyugalomba lépett.

2. Sz. Gábor gróf, országgyülési képviselő, szül. Tarnán (Ung) 1866 márc. 12-én. A gimnáziumot Kalksburgban és Eperjesen, a jogot Pozsonyban és Budapesten végezte. Eleinte szolgabiró volt Nagy-Bereznán, majd Ungváron. 1896. az ungvári kerület országgyülési képviselőjévé választotta.

3. Sz. István gróf, volt országgyülési képviselő, szül. 1858 febr. 7., megh. Nagy-Mihályon 1896 jul. 12. A diplomáciai pályára lépett és szófiai alkonzul volt, utóbb, 1891. az ungvármegyei nagybereznai kerület képviselője lett. Tragikus halállal mult ki; éj idején máig is ismeretlen tettes hálószobája ablakán át agyonlőtte.

4. Sz. Nepomuk János gróf, főrendiházi tag, szül. 1840 márc. 4. A sportnak nagy kedvelője, mint versenyistálló-tulajdonos és a jockey-klub igazgatósági tagja élénk tevékenységet fejt ki a budapesti lóversenyeken.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is