Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
szülészet maternity w...
szülészet midwifery
szülészet obstetrics
szülészet obstetricy
szülészeti obstetric
szülészeti obstetrical...
szülészeti ... obstetric f...
szülészeti ... maternity w...

Magyar Magyar Német Német
Szülészet... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szülészet

az orvostan ama része, amely a szülésre vonatkozó ismereteket tárgyalja és azokat a segítő eljárásokat foglalja magában, amelyeket ugy a rendes, mint a hibás szülésnél gyakorlunk. Minthogy azonban a szülés csak egyik szakasza ama folyamtoknak, amelyek a fogamzással kezdődnek és a gyermekággyal végződnek, azért a Sz. fogalmához odatartozik a terhesség és a szorosabb értelemben vett gyermekágy (l. o.) processzusa is, még pedig azoknak rendes folyamata épp ugy, mint zavaraik. Ebből következik a Sz. felosztása is. A terhesség, a szülés és gyermekágy rendes lefolyása és az itt követendő magatartás leirása lesz az első része és azoknak a rendellenességeknek és zavaroknak a leirása, amelyek ugy a tehrességben, mint a szülésnél és a gyermekágyban is felléphetnek, lesz a második része a sz.-nek. Ebbe az utóbbiba tartozik a Sz.-i műtétek leirása, valamint az újszülött magzatra vonatkozó zavaroké is.

A terhesség élettanában először is szó van a termékenyítésről (l. Fogamzás), azokról az erőkről, amelyek a petét és ondót egymáshoz vezetik, a fogamzás helyéről és időpontjáról. Továbbá a pete befészkeléséről a méhben s fejlődésének egyes mozzanatairól: a burkok képződéséről, a magzatvizről, a méhlepényről, a köldökzsinórról és magáról a magzatról. A magzat alaki és nagysági viszonyai az egyes hónapokban; az érett magzat ismertető jelei, születése előtt való életfunkcióinak: vérkeringése, légzése, anyagcseréjének leirása; a magzat helyzete, tartása a méhben; a tehresség tartama; a többes terhesség; a terhességben az asszonyon végbemenő változások; a terhesség diagnozisa; a terhesség idejének kiszámítása; a magzat életének vagy halálának jelei; a Sz.-i vizsgálat módja és a terhességben követendő életrend: ezek mind tárgyai a rendes terhesség szakaszának egy Sz.-i tankönyvben. A szülés élettana teszi második nagy szakaszát a Sz.-nek. Ebben szó van azokról az idegközpontokról, amelyek a gerincagyban székelneké s a méh összehúzódásait kiváltják, ezzel pedig a szülést megindítják. szó van a vajudásról, vagyis a méhfájásokról és a hasprésről, amelynek segítségére szorul a méh az érett magzat kihajtására. Azután a szülés rendes lefolyása, annak három szakasza: a megnyilás, a kitolás és a lepény időszaka; a szüléssel járó behatások az anyára és gyermekre; az újszülött vérkeringése; születésnél a magzat különböző fekvése (koponya-, medence-, kereszt-) s a különböző fekvések szerint ismét a szülés mekanizmusának különfélesége, a rendes lefolyásu szülés vezetésének szabályai s az ikerszülés leirása tartoznak ide. A harmadik fő szakaszt a gyermekágy élettana adja. Itt a nemi szervek visszafejlődése, sérülséeinek gyógyulása, a szoptatás folyamata, a gyermekágyi életrend s az újszülött gondozása és tápláltatása foglaltatnak össze.

Az élettani vagyis rendes viszonyokkal szemben állanak a kóros, a rendellenes, a hibás viszonyok ugy a terhességben, mint a szülésnél és a gyermekágyban. A terhesség kórtanába a terhes anyának különböző megbetegedésein kívűl a petének sokféle rendellenessége tartozik, igy burkainak fürtös üszökké való elváltozása, a lepénynak gyuladásai, elfajulásai, a magzatviz hiánya vagy bősége, a köldökzsinór hibái, a termékenyített petének a méhen kívűl való megtelepedése (méhen kivüli terhesség) és a terhességnek idő előtt való megszakadása (vetélés, koraszülés) stb. A szülés kórtana foglalja magában a legfontosabb részét a Sz.-nek. Itt szünik meg a bába feladata és kezdődik az orvos, a szülész áldásos munkája. Ő segíthet, ha a vaudás eredménytelen a fájások gyengesége vagy görcsös volta miatt; ő felismeri a lágy szülőutakban levő hibákat: a méh hibás fejlődését, hátrahjlását, a méhszáj szükülését vagy elzárt voltát, a hüvely összenövését, a méh és petefészek daganatait, a rákot stb., amelyek a szülést nehezíthetik vagy lehetetlenné teszik a temrészetes úton; épp ugy az orvos dolga a csontos medence felől útba gördített akadályok (szűk medence) felismerése, elbirálása és elhárítása. Nehéz, szinte lehetetlen néha a torzított magzatokat előre felismerni, de a vizfejüt, az óriást és a magzat hibás fekvéseit (ferde és keresztfekvés) és hibás tartásait (arc-, homlokfekvés) minden orvosnak tudni kell vizsgálattal meghatározni. Kisebb jelenségü eltérések a burkok vékonysága és vastagsága, a köldökzsinór rövidsége, előesése és hibás tapadása a lepényen. Sokkal súlyosabbak ellenben és az orvos egész lélekjelenlétét, minden tudását megkivánják a méh repedése, a hüvely- és gátszakadások, a lepény időelőtti leválása és hibás fekvése (placenta praevia), a vérzések a lepény megszületése után (atonia uteri), a lepény vagy burkok visszatartása a méhben és a méh kifordulása (inversio). A szülés kórtanának legszomorubb része pedig az eclampsia (l. o.), a rángató görcsök, amelyek az anya és a magzat életét fenyegetik egyszerre és nagy szerencse, ha sikerül az egyiket - az anyát - megmenteni. A szülés kórtanában felsorolt különféle rendellenességek elhárítására és legyőzésére valók a Sz.-i műtétek, amelyek egy külön nagy fejezetét képezik a Sz.-nek. Ezek közt felemlítjük a méhszáj tájítását, a mesterséges koraszülést, a magzat megfordítását, a medencehasítást (symphyseotomia), a magzat kihúzását lábánál fogva és a fogóval, a magzat feldarabolását és a császármetszést. Az utolsó fejezete a Sz.-nek a gyermekágy kórtana vagyis a gyermekágyi láz (l. Gyermekágy).

A Sz. történetéből kitünik, hogy az ó-népek közül a görögöknél ért el a Sz. mint tudomány magasabb fejlődést, tőlük tanulták meg a rómaiak is, de ez csak a praktikus fogásokra vonatkozik, a nemi szervek boncolástani viszonyai, a magzat fejlődése stb. ismeretlen maradt előttük. A római birodalom összeomlása után csak a VI. sz.-ban tünik fel Aetius, a VIII. sz.-ban eginabeli Pál, a XII. sz.-ban Avicenna és Abulkasem, akik az ősök tudományát legalább átszármaztatják az utódoknak. Az egész középkorban tudatlan bábák kezében sinlődik a Sz. s nehéz esetekben tehénpásztorok és juhászok segedelméhez kell fordulni. A XVI. sz.-ban Vesallal fölvirul a boncolástan s megismerik a terhes méh szerkezetét, a vérkeringés mekanizmusát (Harvey 1616) s Paré Ambrus a magzat lábrafordítását végzi. Megkezdődik újra a Sz.-i irodalom is: Roslin 1513. megirja a bábaság első tankönyvét s Bougeois Lujza hires francia, Siegemundin Jusztina pedig hires német bábák szintén fejlesztik a sz.-i irodalmat. Csak 1701-04 között irja meg a hollandus Deventer az első tudományos Sz.-et orvosok számára és 1720. alapítja meg Grégoire Párisban a Hôtel-Dieuben az első szülőházat, ahol orvosok is figyelhették a normális szüléseket; 1728. Strassburg, 1751. Göttinga, 1756. London s 1784. Bécs követték a francia példát. Ettől fogva rohamosan fejlődött az orvostudomány ez ága s a XVII-XVIII. sz. hires szülésorvosai közül csak a következőket soroljuk fel: franciák: Mauriceau, Levret, Baudeloque, Lachapelle (bába); angolok: Smellie, Hunter, Denman (mesterséges koraszülés), Simpson (kloroform); németalföldiek: Palfyn (fogó), Deventer; németek: Roederer, Siebner, Osiander, Nägele, Michaelis, Spiegelberg, Schroeder. Ez utóbbiak közül néhány már a jelenkorba tartozik, amikor e tudomány legapróbb részletei is beható buvárkodás alá jutottak. És e buvárok között van egy magyar is, a halhatatlan Semmelweis Ignác (l. o), aki a gyermekágyi láz okának jutott a nyomára s annak elhárítására is megmutatta az utat.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is