Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Szvatopluk... ----

Magyar Magyar Német Német
Szvatopluk... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szvatopluk

1. Svatofluk vagy Zventibold, morva herceg. 876-ban elfogatta s Német Lajos császárnak kiszolgáltatta saját nagybátyját, Rasztiszlávot, kit azután a császár megvakíttatott és kolostorba záratott. Igy mint a németek hűbérese, ő lett a morvák fejedelme. Ki akarta emelni népet a törzsszerkezetből s független ország alapításán fáradozott. 871. hirtelen támadással megsemmisítvén a bajor sereget, egyházilag és politikailag valóban független lett Bajorországtól. Karlamann azonban reá tört s elfogván, csak akkor bocsátotta szabadon, mikor ő maga vállalkozott a Szlavumár nevü papjok alatt föllázadt morvák leverésére. Amint azonban ismét morva területen állt, egyesült a lázadókkal, levágta a német vezéreket, megverte az ellene küldött csapatokat s igy 874. maga a császár is elismerte őt uralkodónak. Ekkor vette át Method a morva keresztények egyházi kormányát, s rövid időn szlávvá tette az instentisztelet nyelvét. 885-ben Method meghalván, Sz. 886. kikergette a misét szlávul éneklő papokat. Ekkor már, 882 óta, ismételten háborgatta Pannoniát s azt teljesen elpusztította, Arnulf karintiai herceg vitézeit pedig a Rábánál megverte. Vastag Károly császár ennek következtében 884., majd Arnulf is (885) békét kötött vele s tűrte, hogy Sz. a dunántúl egy részét megszállva tartsa. Azonban 889. Arnulf Németország királya lett s most már 892 tavaszán szövetkezvén Braszláv herceggel, frank, bajor és sváb hadal élén s a magyarok segítsége mellett juliusban Morvaországra tört. Sz. morvái a várakba zárkóztak s igy az ellenség négy hét mulva nevezetesebb eredmények nélkül vonult vissza. 893. Arnulf ismételte támadását, melyhez azonban nem nyerhette meg az egymással háboruskodó magyarok és bolgárok támogatását. A morvák őt valahol a Kis-Kárpátok szorosai közt megtámadván, csak alig menekülhetett vissza Bajorországba. Nemzeti hagyomány szerint Sz. is eltünt a maga seregéből és Nyitra mellett a Zobor hegyén 894. mint remete végezte volna életét a szlávoknak ezen egyik legnagyobb embere. Imént alapított független fejedelemsége pár év mulva már jobbadán meghódolt a magyaroknak.

2. Sz., II. Ulászló cseh király fia, a XII. sz. közepén született. 1157. elvette III. István magyar király hugát Odolát. Fiatalon hunyt el.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is