Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Tahy... ----

Magyar Magyar Német Német
Tahy... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Tahy

híres család

-család (tahvári és takői). Őse gorbolnoki János, a XVI. sz. elején. A család nevezetesebb tagjai: János, az előbbinek fia, auraniai perjel. 1525. segítséget vitt jajca várába a törököktől szorongatott Frangepán Kristófnak; a mohácsi csatában a magyar sereg jobb szárnyát vezette. 1527.Szapolyaihoz pártolt, 1535., kevéssel halála előtt, visszatért Ferdinánd pártjára. - István, az 1505-iki rákosi országgyülésen Pilis vármegye követe. -Ferenc, stettenbergi báró, 1535. Pozsega vármegye főispánja, 1554. királyi főlovászmester. Ugyanez évben visszaszorította Lengyelországba Petrovics Pétert, aki Izabella királynénak segítséget akart hozni. Az 1559-iki országgyülés T.-t, Zay Ferenccel, Gregoriáne Pál és Bornemisza Pál püspökökkel együtt, a peres ügyek elintézésével megbizta. Részt vett 1566. a győri táborozásban. Megh. 1573 aug. 4. - Boldizsár, 1581. a horvát báni tábla ülnöke.- István, I. Ferdinánd királytól adományt kapott a gradiskai és dubicai uradalmakra, hasonló nevü fia pedig 1558. Tarkő várára. - Károly, miután katolikussá lett, a pálos-szerzetbe lépett, majd leleszi préposttá lett,1712-19. pedig királyi táblai ülnök. - Imre, egri tanár, az eperjesi kerületi tábla, később a királyi tábla ülnöke, tescheni Albert herceg helytartónak meghatalmazottja. Megh. 1775. - Antal, szül. 1756., királyi tanácsos és a királyi tábla ülnöke, 1820 óta országbirói itélőmester. Meghalt 1831 jul. 7. -Károly, Sáros vármegye országgyülési követe, 1821. pedig első alispánja. -József, csász. és kir. kamarás, 1858-ban ausztriai báróságot nyert.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is