Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Tanfelügyel... ----

Magyar Magyar Német Német
Tanfelügyel... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Tanfelügyelő

a népoktatásügyi adminisztrációnak felügyeleti, ellenőrzési és intézkedési joggal felruházott közege. Vannak királyi, helyesebben állami és egyházmegyei T.-k. A királyi T.-k a VI-VIII. rangosztályokba beosztott állami hivatalnokok, akik az 1876. XXVIII. t.-c. szerint az oktatáshoz és a közigazgatás ügyeihez értő egyének közül nevezendők ki. Minden vármegyének a határában fekvő városokkal együtt egy-egy közös T.-je, Budapestnek azonban külön T.-je van; de a törvény megengedi, hogy két-két szomszédos vármegyének, ha az iskolák száma nem nagy, csak egy T.-je legyen. Nagyobb és népesebb vármegyékben állandó segéd-T.-k is vannak alkalmazva, sőt szükség esetén a miniszter még külön iskolalátogatókat is nevez ki a hivatalos személyzeten kívűl álló szakértők közül. A T. fontosabb teendői: 1. A törvényhatósági közigazgatási bizottságban az összes népoktatási ügyekről referál. 2. A kerületébe tartozó összes népoktatási intézeteket vagy maga, vagy segédje által megvizsgálja. 3. Az iskolák tanterveit, tanmeneteit, órarendjeit és tankönyveit átvizsgálja s meggyőződik arról, hogy a tanítási eredmény megfelel-e a törvény követelményeinek. 4. Ellenőrzi a tankötelezettség végrehajtását. 5. Felügyel az iskolaépületnek s a fölszerelésnek állapota és az iskolai közegészségügy felett. 6. Új iskolák felállítása iránt intézkedik. 7. A tanítói nyugdíjtörvény végrehajtását eszközli. 8. Összegyüjti, feldolgozza és a miniszter elé terjeszti a vármegyéjének népoktatási ügyeire vonatkozó statisztikai adatokat. Eljárási utasításait rendeleti úton a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kapja. (A nagy számu elvi jelentőségü utasításokat v. ö. a Corpus juris hungarici X. köt. 464. s következő old.) Az egyházmegyei T.-ket a róm. kat. püspökök, a főegyházmegyei T.-ket pedig az érsekek nevezik ki, legtöbbnyire az oktatásügy terén kivált előkelőbb egyházi férfiak közül, akiknek hatáskörét saját iskolai autonomiájuk keretében rendeletileg szabályozzák.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is