Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Tanítóképző... ----

Magyar Magyar Német Német
Tanítóképző... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Tanítóképző intézetek

az elemi népiskola tanítóit és tanítónőit képezik és képesítik. Ilyen iskolákat már régebben is tartottak fenn nálunk az egyes hitfelekezetek és a kormány is a tanulmányi alap költségén (kir. kat. képezdék). Államilag azonban csak a népoktatási törvény létrejötte óta történik a tanítók kiképzéséről gondoskodás, amely törvény 81., illetőleg 106. §-a elrendeli, hogy az állam az ország különböző vidékein húsz tanítóképző és több helyen tanítónőképző intézetet tartozik felállítani, amelyeknek a tanítójelöltek gyakorlati kiképzésére szolgáló gyakorló iskolákkal kell összekötve lenniök. A felveendő növendékektől a közép- v. polgári iskola négy alsó osztályának a sikeres elvégzését, illetőleg az ennek megfelelő felvételi vizsgálatot követelik. A tanítónőképzőkbe belépni akaróktól a felvételi vizsgálatot föltétlenül megkivánják. Eredetileg három évfolyamban történt a tanítás, azonban a tanítójelöltek csak egy évi gyakorlat kimutatása után tehettek tanítóképesítő vizsgálatot. De már 1879. ez intézeteket megtoldották egy IV. évfolyammal, a gyakorlati évet pedig a jelölteknek elengedték. A szegényebb sorsu növendékek a tanítóképzőben állami ösztöndíjakban v. ingyenes étkezésben, a tanítónőképzőkben pedig állami költségen vagy félfizetés mellett teljes ellátásban részesülnek (internátus). Ez utóbbi intézetekben vannak ezenkívűl az egész tartásdíjat fizető, továbbá csekély számu bejáró növendékek is. A tanítóképző intézetek tantárgyai a következők: hit- és erkölcstan; neveléstani tárgyak (embertan, általános neveléstan, módszertan, gyakorlati tanítás, neveléstörténet); magyar nyelv és irodalom; német nyelv; mennyiségtan (szám- és mértan); történeti tárgyak (földrajz, történelem és hazai alkotmánytan); természettudományi tárgyak (természetrajz, természet- és vegytan, mezei gazdaságtan); művészeti tárgyak (ének és zene, rajzolás ésszépirás); testgyakorlás. A tanítónőképzőkben a tantárgyak ugyanazok, avval a különbséggel mégis, hogy a mezei gazdaság helyett a háztartástant tanítják s hogy a női kézimunka is köteles tantárgy. A tanítóképzők számára első ízben1869. kiadott tanterv már két ízben, u. m. 1877. és 1879. módosult. 1874. Budapesten külön intézeteket állítottak a felső nép- és polgári iskolai tanítókés tanítónők kiképzésére.

Forrás: Pallas Nagylexikon



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is