Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Termoregulá... ----

Magyar Magyar Német Német
Termoregulá... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Termoregulátor

eszköz

a hőmérséklet állandó volta igen fontos tényezője lehet exakt fizikai, kémiai vagy bakteriológiai vizsgálatoknak, előbbieknél a hőfoktól függő térfogatváltozások miatt, az utóbbinál ama körülményből kifolyólag, hogy egynémely baktériumok csak egy bizonyos, nekik legjobban megfelelő hőfok, ún. «tenyésztési optimum» mellett szaporodnak legjobban vagy kizárólag. Bármely módon érjük is el azt, hogy valamely közeg huzamosabb időn át állandó hőfokon tartatik, az elv kétféle: vagy úgy járunk el, hogy több hőt viszünk s a fölöslegesnek elvezetéséről gondoskodunk, vagy úgy, hogy már eleve meghatározott hőt viszünk oda, más szóval: az odavezetett hőt szabályozzuk, önműködő szabályozóról gondoskodunk. Az első elvnek hódol amaz eljárás, midőn a víz halmazállapot változásának konstans hőfokát használjuk fel: a fagy- és forrpontot, melyek állandó temperatúrájuk s könnyű előállítási módjuk miatt igen tág használati teret hódítottak a fizikában. Eme két határérték közé eső temperatúrafokok bármelyikének állandó fenntartására szolgálnak nagyszámú eszközök, ún. T.-ok (hőszabályozók).
Az egyszerü, a hő okozta térfogatváltozáson alapuló T. áll egy hengeres, alsó harmadában (a) átlyuggatott rekesz által két részre osztott üvegcsőből. A rekesz lyukától csaknem a cső fenekéig egy vékonyabb cső (b) ér le, melyen át az alsó rekeszbe felülről kéneső önthető a jelzett magasságig. A kéneső feletti térben (E) egy kevés éter van, mely kiterjeszkedése alkalmával a kénesőt b csövön keresztül a rekesz fölötti csőrészbe tolja, mikor is a kéneső itt felemelkedik. A cső felső végén egy oldalnyílás van (d) a gáz kivezetésére, ezenkívül egy másik a főcsőbe légmentesen beillesztett cső (B) a gáz bevezetésére, mely alsó végén a nyílás fölött egy hasadékkal (f) van ellátva. Ha tehát az eszköz működik, úgy a gáz B csövön és f nyíláson át az üvegcsőbe, innen d mellékcsövön át a melegítő lámpához jut. A kénesőoszlop emelkedése vagy süllyedése több-kevesebb részét az f hasadéknak elzárja, miáltal az eszközön átömlő gáz mennyisége szabályozható. Ha a környezet hőfoka magasabbra emelkednék, mint amennyire az eszköz B cső állásával szabályozva van, úgy az étergőzök tágulása folytán a kéneső azonnal fölemelkedik mindaddig, míg f rés elzárásával s a melegítő lámpa lángjának kisebbedésével a környezet hőfoka a rendesre vissza nem tér. Azon berendezéssel, hogy B cső emelhető v. süllyeszthető, az eszköz bármely hőfok melletti szabályozására beállítható. Hasonló elven alapszik a d"Arsonval-féle membrán-regulátor, melynél a melegítő lámpához ömlő légszesz előbb egy gumihártyával elzárt kamrácskán ömlik keresztül, hol a vékony hártyának nyomás okozta oldalkitérései használtatnak fel a gázcsap-nyílás szűkítésére vagy tágítására. Igen érzékeny s egyszerű készülék a Roux fémregulátora, melynek lényeges része két hosszfelszínével összeforrasztott, azután U-alakúlag meggörbített különböző tágulási együtthatóval bíró fémpálca. Ha e két fémrúd hőemelkedése alkalmával tágulni kénytelen, úgy annak eredménye az U-alakú görbület kiegyenesedése lesz, mely kitérések az egyik zár rögzítettsége mellett igen előnyösen alkalmazhatók egy egyszerű hártya segélyével a gázcsap-nyílás szűkítése v. tágítására. A két fémszárnak rúgó segélyével való közelítése vagy távolításával eme készülék is különböző magasságú hőfokok melletti szabályozásra állítható be.

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is