Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
testület body
testület corporation...
testület corps
testület corps, corp...
testület establishme...
testület incorporate...
testület public body...
testület syndicate
testületi corporate
testületi corporative...
testületi incorporati...
testületi g... sitting
testületi k... publication...
testületi r... bye-law
testületi r... by-law
testületi s... bye-law
testületi s... by-law
testületi s... esprit de c...
testületi t... syndicate
testületile... bodily

Magyar Magyar Német Német
testület Körperschaf...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Testület

(universitas personarum, collegium, corporatio, corpus), több természeti személynek, meghatározott tartós célra szervezett s államilag önálló jogalanynak elismert egyesülete. A T. alzatát (substratum) tehát az egyesült természeti személyek teszik ugyan, de azért a T. nem azonos sem az adott időben létező tagoknak összességével, hanem azoktól különböző önálló jogalany. A T. tagjai a T.-tel mint önálló jogalannyal állanak szemben. A T., a tagok azonossága nem lényeges s a T. azonos marad, habár valamennyi tagjában változás történt. A T. vagyona nem a tagoké és a T. adóssága nem a tagoknak magánadóssága. A T. szervezetét az alapszabály (statutum) határozza meg. A tagok alapszabályszerü többségének akarata a T.-nek akarata, amely azután természetesen ugy a kisebbségre, mint a későbben belépő tagokra kötelező. Egyszer nyilvánított akaratát a T. csak alapszabályszerüen meghatározott módon változtathatja meg. Vannak köz- és magán-T.-ek, amazok a tételes jog rendeletéből, emezek egyéni szabad elhatározásból keletkeznek. A T. jogképessége a természeti személyek jogképességével nem egyenlő, jelesül már annyiban, amennyiben a dolog természeténél fogva egyenlő nem lehet. A T. gazdálkodhatik, perlekedhetik, jogügyleteket köthet, de p. nem nősülhet; jogképessége tehát a magánjog terén jobbára a vagyonjogra szorítkozik s nem terjed ki a családi s oly személyi jogokra, amelyek emberi egyéniség nélkül nem gyakorolhatók. A köztestületeket a tételes jog határain belül közjogok is illetik meg. A T. képviselőinek tilos cselekvénye folytán nem felelős, hanem felelős az a tag, aki a tilos cselekményt elkövette v. elkövetését elrendelte. A T. elenyészik, ha valamennyi tagját elveszti; ha a törvény v. itélet azt jogi személyiségétől megfosztja; ha feloszlik; időre v. bontó feltétel alatt keletkezett T. az időnek, amelyre alakult lejártával, illetve a feltétel bekövetkeztével.

A T. jogi személyiséggel biró személyösszesség, de - némelyek szerint - nem minden ilyen személyösszesség T. Igy a T.-től különböző személyösszességek közt az intézeteket s az államkincstárt szokták tekinteni; nemkülönben a korunkban oly nagy szerepet játszó részvénytársaságokat. Az utóbbiaknál is a tagok a részvénytársaság vagyonához idegenek viszonyában állhatnak, éppen ugy mint a T.-i tagok a T. vagyonához; de hogy részvénytársaságnál a vagyon érdemileg mégis a részvényesek vagyona, holott a testületi vagyon a testületi tagokra feltétlenül idegen vagyon, az legjobban kitünik abból, hogy ha a T. megszünik, vagyona legalább annyiban amennyiben az alapszabályok máskép nem intézkednek, uratlan vagyonná lesz; a részvénytársaság vagyona ellenben a tagok közt felosztás alá kerül. A közjogi T.-ek között első helyet foglal maga az állam; ily közjogi T.-ek továbbá hazánkban a törvényhatóságok és a községek. Ezek az állami közjogi T.-ek. Ezektől különállanak, de szintén közjogi T.-ek az egyházi T.-ek; jelesül a törvényesen bevett v. törvényesen elismert vallásnak egyházi közönségei, vagyis a törvényesen bevett vallásfelekezetek egyetemei és a törvényesen elismert vallásfelekezetek mint elismert T.-ek és ezeknek egyes egyházközségei, a káptalanok és egyházi szerzetek. Magán T.-ek a különböző szellemi és anyagi érdekek előmozdítására szolgáló s jogi személyiséggel felruházott társulatok és egyesületek és a közbirtokosságok, de a csekély különbségek dacára ide sorolhatók a részvénytársaságok is; azelőtt a céhek is ide tartoztak. Igy értelmezve, a T. és a jogi személyiséggel biró személyösszesség fogalmai teljesen összeesnek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is