Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
töltény cartridge
töltényheve... cartridge b...
töltényheve... loading bel...
töltényhüve... case
tölténykari... clip
tölténykere... clip
tölténykive... ejector
töltényszal... loading str...
tölténytár cartridge
tölténytár clip
tölténytár magazine
tölténytár ... cut-off
töltényűr breech
töltényűr chamber

Magyar Magyar Német Német
töltény Patrone (e)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Töltény

A kézi fegyverek és a lövegek lőszere. A T.-t, azaz a fegyvernek valamely toktól körülzárt kész lőszerét valószínűleg Spanyolországban használták először 1569 körül; Franciaországban a tölténytáskával együtt 1644. A tölténytáska Gusztáv Adolf találmánya. A régi lőszerek nagy lőporedényekkel, gyújtószer-tartókkal, több rőf kanóccal és golyózsákkal voltak felszerelve.

Némelyek fahüvelyekkel (lőpormértékkel) ellátott vállszíjat (bandelier, bandouliere) és kanóctokot (Couvre-meche) viseltek; ez utóbbi a hollandiaktól származott és vörösrézből készült; ilyeneket hordtak a XVIII. sz. gránátosai is. A XVI. sz.-ban, mikor a könnyűlovasoknál már a T.-t használják, ezek a derékövhöz csatolt, rendesen 10-15 T.-t tartalmazó, ún. T.-dobozokat viselnek. A papiros-T. rendszeresítésével a XVII. sz. vége felé a gyalogság leteszi a vállszíjat és e helyet T.-táskát kap.

A mai kézi lőfegyvereknél kizárólagosan egységes T.-eket alkalmaznak, még pedig egyenkint vagy csomagonként (esetleg dobozonként) való töltéssel. Az egyenkénti töltésnél az egyes T.-eket vagy a T.-űrbe (egytöltetű) vagy a puskán levő szekrénybe vezetik be. A csomagonkénti töltésnél a T.-eket bizonyos (rendesen 4 vagy 5) számban könnyű bádogkeretbe foglalva evvel együtt a puska ismétlő művezetébe (tárba, szekrénybe) vezetik be és a bádogkerettel vagy a T.-ekkel együtt az ismétlő művezetben hagyják vagy pedig a bevezetés után a T.-ek nélkül kirántják. Az első művelet a csomagtöltésnek, a második a tulajdonképpeni csomagonkénti töltésnek felel meg. A csomagtöltés az osztrák-magyar 1888. évi mintájú ismétlőpuskánál, az 1888. é. m. német puskánál stb., a csomagonkénti töltés az olasz Vetterli-Vitali-puskánál fordul elő. A bádogkeretek vagy csak egy bizonyos helyzetben tolathatók az ismétlő művezetbe, mint az osztrák-magyar 1888. é. m. ismétlő puskánál, vagy pedig a bádogkeret és az ennek megtartására szolgáló s szemölcs részarányos alakú, mely esetben a többnyire tárnak nevezett bádogkeret, akármelyik oldalával van lefelé fordítva, az ismétlő művezetbe vezethető be.

Ez az utóbbi alak a közönséges használatra nem nyújt oly kiváló előnyöket, de célszerűnek bizonyult különösen a sötétben való töltésre, valamint a megtöltött T.-táraknak a T.-táskában és T.-rakaszokban való csomagolására. A T.-eknek a tárban való elhelyezését megkönnyíti perem nélküli gyártásuk. A perem nélküli T. a peremmel ellátottaktól az által különbözik, hogy a hüvely hátsó és kúp- vagy henger alakú törzsének hátsó részébe körded horony van besajtolva, miáltal egy a hüvelyből ki nem álló perem képződik.

A perem nélküli elnevezés tulajdonképpen nem helyes, és a szóban forgó T. « kiálló perem nélküli»-nek lenne elnevezendő. A körded horonyba kapaszkodik. A hüvelyeknek perem nélkül való gyártása azon előnnyel jár, hogy a T.-ek a tár szimmetrikus alakját megengedik és hogy a T.-ek és tárak csomagolásánál, valamint málházásánál a rendelkezésre álló térfogat jobban és teljesen kihasználható. A perem nélküli T.-ek az ütőszeg előreugratásánál nem támaszkodhatnak a T.-űr peremágyához, miután az ehhez szükséges kiálló perem hiányzik; ennek szerepét a T.-hüvely ín átmeneti kúpja veszi át, mely a T.-űr hasonló alakú lépcsőjéhez fekszik. A lövegeknél többnyire megosztott T.-ek használtatnak, t. i. olyanok, melyeknél a lövedék és a lőkészítmény egymástól elkülönítve van és külön-külön vezettetik a T.-űrbe. Kisebb űrméretű és a tüzelés fokozott gyorsaságával bíró lövegeknél, vagyis az ún. gyorstüzelő lövegeknél egységes löveg-T.-eket is alkalmaznak, melyeknél a kézi lőfegyverekhez hasonlólag a löveglövedéket a töltettel és gyújtvánnyal (csappantyúval) fémhüvely által egyesítik. A megosztott T.-eknél a töltet többnyire selyem- vagy vászonzacskóba van csomagolva. A lőszerfelszerelés egyszerűsítése végett a tábori lövegeknél kétrészű T.-eket mint lövő T.-eket alkalmaznak. Ezeknél az egy-egy lövéshez szükséges, a lövő T.-nek megfelelő töltet két egyenlő részre osztva, két zacskóba van csomagolva; ezen kétrészű T. fele, azaz egy zacskó, a hajító T.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is