Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
tutaj catamaran
tutaj float
tutaj raft
tutajon szá... to raft
tutajos slinky
tutajoz to raft

Magyar Magyar Német Német
tutaj Floß (r)(s)...
tutajos Flößer (r)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Tutaj

több talp (l. o.) egyesítéséből származik (ámbár az egyenkint úszó talpakat is T.-nak szokás nevezni), melyet aztán tűzi- vagy szerszámfával v. deszkákkal megterhelve bocsátanak vizre és igy szállítanak rendeltetési helyére. Legáltalánosabban fenyőszálfát és vastag rudakat szokás T.-ba kötni; mélyebb vizeken a tölgyfa kivételével a többi lombfa magában szintén köthető T.-ba, a tölgy azonban csak fenyőszálfák közé részarányosan beosztva T.-ozható. A T.-kötéshez szükséges anyagok ugyanazok, mint a talpaknál (l. o.), t. i. hevederek, faszegek és gúzs. Hogy a T. vezetése ugy a csendes mély vizen, mint a vadon száguldó hegyi patakon is kivihető legyen, azt a T. különböző szerkezete által érik el, mi első sorban attól függ, vajjon erdei v. folyami tutajozásról van-e szó.

1. Az erdei T.-nak három fő kötésmódja van: mozgókötés, melyet 5-8-12%-nyi esésnél alkalmaznak, hol sekély vízen és szűk mederben nagyméretű szálfákat kell kiszállítani; a félig feszes kötésű T., 1-5%-nyi esésű v. sok helyen és hirtelen kanyarodó vizeken, hol a vezetésen kívül még fékezésről is kell gondoskodni van helyén; hol a víz esése 1%-nál nem nagyobb, hol tehát a T.-ok vezetése evezők v. kormánylapátok (l. o.) segélyével történhetik, ott legcélszerűbb a feszes kötésű T.-ok alkalmazása. a) Mozgó kötés a szálfák és fűrésztönkök szállítása céljából az úgynevezett óriási T.-oknál alkalmaztatik, hol a mozgó kötésű talpak egymáshoz olyan rendben kapcsoltatnak, hogy a legkönnyebbek legelöl, és így fokozatosan hátrafelé mindinkább nehezebbek, leghátra pedig a legnehezebbek kerüljenek, melyeket aztán a könnyebben úszó első talpak húznak. A szálfák előkészítése s a gúzslyukak elkészítése után, mi lyukasztó fejsze és lapos fúróval eszközöltetik, a talpakba és T.-ba való kötés vétetik elő.

Az első két talp, mely 10-12 cm vastag, 5 m hosszú, 5-6 db, két oldalról bárdolt szálból áll és feszes kötésű.

A legelső v. vezértalp eleje orrlapáttal szereltetik fel, s közepére gúzsokkal kormányrúd van erősítve, mely a második, vagyis kormánytalp közepéig ér. A harmadik és negyedik talp csak elül feszes, hátul mozgó kötésű, a többi pedig egészen mozgó kötésű s a féktalpak és utolsó vagy fartalp (csikó) kivételével egyenlő szerkezetű. A négy első talp hátul egymásra van kapcsolva, a többi azonban csak egymás mellé.

A megerősítés s kapcsolás erős gúzsok segélyével történik, mely munkálatnál a gúzs vastagabb végének megfogására a gúzs-szaru s a kötések alatti áthúzásra a gúzsemlőtövis szolgál.

A T. szélessége az útba eső surrantók (l. o.) s víziút nagysága szerint 4-7 m., elölről hátrafelé növekszik s az egyes talpak szélességével azonos. Az egy T.-ba köthető talpak száma és maximális hossza a fa méreteitől, a meder szélességétől, valamint a víz mélységétől függ; kisebb vizeken a T. mindig hosszabb lehet, mint nagyobbakon.

Az óriási T. túlságos sebességének mérséklésére, sőt teljes megszűntetésére a T.-ba 2-4 helyen, és pedig az utolsó előttin, innen az 5., 9. és a 15. vagy 16-ik talpon alkalmazott fékművek szolgálnak.

A óriási T.-ok felszereléséhez tartozik: gúzskészlet, fékfák, fúrók, fejszék, gajmók, csáklyák, T.-os póznák, sodrony- s kenderkötelek, hajólánc stb.; vezetését 24-30 emberből álló szakasz eszközli, mely áll 1 vezetőből a T. közepén, 6-8 fékező legényből a fékműveknél s 17-21 T.-osból, kik a talpaknak partoktól való távoltartása céljából rendesen az első hat talpon vannak felosztva. b) A félig feszes kötésű T.-ok a hasonló szerkezetű talpakból alkotvák, melyeknek előrésze feszes kötésű s néha elül több heveder is van alkalmazva, sőt azok gyámolítására párhuzamosan kifeszített gúzskötél van kampós szögekkel a talphoz szorítva. A hátsó rész laza kötésű s vagy csak a két szélső szál van gúzzsal egymáshoz kapcsolva (l. Talp). Ha a félig feszes kötésű T. csak egy talpból áll, fél T.-nak nevezik; gúzskötéllel összekötött két talp kettőstalpú T.-t vagy bokrot alkot. c) Feszes kötésű T.-okat a hasonló szerkezetű talpakból állítanak össze azáltal, hogy két talpat T.-já úgy egyesítenek, hogy a második, mely mindig a kisebbik, farával köttetik kapcsoló gúzsok segélyével az elsőhöz s azután egy elül, mint hátul sokszor kettős kormányrudakkal is felszerelik. d) Deszka-T.-ok összeállítása céljából 10-15 deszkát egymásra raknak s ilyen 10-15 köteg egymás mellé állítása által táblát alkotnak, melynek két végét vagy egy pár széldeszka közé vagy rendes hevederek közé fogják s faszegekkel és gúzzsal összekapcsolják; több deszkatalpat azután kapcsoló gúzsok segélyével T.-já egyesítenek. A félig és egészen feszes kötésű T.-ok felszereléséhez tartozik a fejsze, fúró, faszegek, gúzsdarab, emelőrudak, gúzskötél, stb.

2. A folyami T. két vagy több talpnak egymás mellé és egymás után való kapcsolása által származik, mely lehet feszes vagy mozgó kötésű. A T. hosszúságát több talp teszi s a kormányrudak száma elül kettő vagy több is. A garami, vági és árvai T.-ok egy-két talpból állanak. A máramarosi félig feszes kötésű erdei T.-okat Bocskón, illetve Bustyaházán feszes kötésűekké alakítják át, Tiszaújlakon 5-6-7, sőt 8-at is egymásután kötésekbe egyesítenek, s Szolnoknál két egyenlő hosszú kötést magyar kötéssé alakítanak. L. még Tutajozás.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is