Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Újlaki... ----

Magyar Magyar Német Német
Újlaki... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Újlaki

-család. Az idősebbik a Csák-nemzetségből ered, ősük Pós mester IV. Bélának mint kiskirálynak tábornokmestere volt. Fia Ugrin 1268. szörényi bán, 1273. főlovászmester, szerémi főispán, 1277. tárnokmester volt. Az Árpád-ház kihaltával Róbert Károly hive, s 1304-11. újra tárnokmester. Fia Miklós 1250. Aversa ostrománál súlyosan megsebesült; 1358-59. országbiró volt. 1360 körül László nevü fiával együtt meghalt s velök az Ú.-család idősebb ága sírba szállott.

Az ifjabb Ú.-család őse Kont Miklós volt, ki 1364. Lőkös fia Lászlóval együtt kapta a kihalt idősb Ú.-család valkóvármegyei (ma szerémvármegyei Illok) Újlak birtokát. Kont Miklós fiai közül Miklós 1395 körül utódok nélkül halt el, Bertalan vitézi hirnévre tett szert s 1380. Hedvig és Osztrák Vilmos eljegyzésénl az országnagyok sorában foglalt helyet. Nemsokára elhalt, László és Imre (macsói bánok 1404-18) fiakat hagyván hátra. László fia Miklós erdélyi vajda, macsói bán, Bosnyákország királya volt. Kezdetben Hunyadi János győzelmeinek részese, 1445. az országot kormányzó országtanács tagja, tekintélyes főúr s az ifju László király kiszabadításának legfőbb mozgatója volt. Nagyravágyása és a Cilleiek izgatása ellenségévé tette annak a Hunyadi-háznak, mellyel kezet fogva nagy dolgokat vitt véghez. Mátyás király trónját is megdöngette, de ennek győzelmei meghódolásra birták. Mátyás kedvezéssel kötelezte le magának; fiának keresztapja lett, őt magát 1471. Bosnyákország királyává nevezte ki, s megengedte, hogy magát Jajcában megkoronáztassa. Meg is maradt hű lélekkel ezután Mátyás mellett s kiérdemelte a népszerü királytól azt a figyelmet, hogy ez halálos ágyán is meglátogatta. Gazdaságát és hatalmát örökölte kalandos életü fia Lőrinc szerémi herceg. Szereplését még Mátyás korában megkezdte mint hűséges kisérője háborus útaiban. Korvin János támogatásában hű maradt Mátyáshoz, de ebben, az eredményt tekintve, elég hálátlan dologhoz fogott, pedig elég nagy lelkesedéssel látott hozzá. Elfoglalta Korvin János számára a budai várat is, de innen kénytelen volt távozni, s visszavonulásában Kinizsi és Báthory üldöző hadai elől futásnak eredni. Elkeseredésében Ulászló királyt s az ország törvényeit semmibe sem vette, a déli püspökök jószágait pusztítgatta, sőt arra a gyanura szolgáltatott okot, hogy a törökkel cimborál. A király idézésére nem jelent meg s ezért 1494-95. előbb az erdélyi vajda, majd Somi Józsa temesi ispán hadai megbüntették, mig végre kegyelemért esedezett, mit Ulászlótól meg is nyert. 1511. belgrádi bán és használja a macsói bán címet is, 1517. országbiró. 1524. bekövetkezett halála után az utolsó U. gazdag öröksége hires pert támasztott. Ő maga kölcsönös örökösödési szerződéssel Szapolyai Istvánnak igérte oda vagyonát még ifju korában, s 1525. a kir. törvényszék ezt Szapolyainak meg is itélte. A koronaügyész perújítására 1526. a törvényszék Verbőczy elnöklete alatt a korona javára döntött, mert egy ízben csak azon feltétel alatt menekedett meg Lőrinc a jószágvesztéstől, ha birtokai halála után a koronára szállanak. Miklós és Lőrinc síremlékei a Ferencrendiek újlaki (illoki) egyházában ma is láthatók. V. ö. Turul (III., 119-22); Századok (1870, 139-154); Archeologiai Értesítő (1889); Pór és Schönherr; Az Anjou-ház és örökösei; Fraknói, A Hunyadiak és Jagellók kora.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is