Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
üszkösödés gangrene
üszkösödés mortificati...

Magyar Magyar Német Német
Üszkösödés... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Üszkösödés

vagy fenésedés. Az egyén testét vagyis a szervezetet felépítő egyes szervek (organumok) harmonikus összműködésének eredménye az élet, mely az összes szervek zavartalan működése esetében a jólét, egészség, ezek valamelyikének hiányos v. megzavart funkciója alkalmával a rosszullét, fájdalom, v. betegség szubjektiv érzetével jár. Az összes szervek működésének hiánya egyértelmü az egyén halálával; az individuum megszünik individuum lenni. De nem minden szerv vagy testrészlet működése szükséges feltétlenül az egyéni élet fogalmához, mely a jólét, egészség érzetének talán hiánya mellett, de nélkülözni képes egyes szervek, v. testrészek funkcióját. Ezért elképzelhető, hogy az egyéni élet megszünése nélkül egyes szervek, vagy testrészletek elhalnak, midőn beáll azon állapot, hogy az élő szervezet, egyéni életének különösebb veszélyeztetése nélkül, elhalt, már egyáltalában nem funkcionáló részleteket hord magán. Az ily állapot nem más mint részleges halál, mit általában elhalás (l. o.) névvel s bizonyos határon belül Ü.-nek neveznek. Az Ü. oka általában a megfelelő testrészlet szöveteinek hiányos, vagy teljesen felfüggesztett tápláltatása akkor, ha az említett táplálkozási zavarok az egyes szövetek ellenálló képességéhez mért időig fennállottak. Oka lehet ezenkivül súlyos mekanikai behatás, milyeneket gépek által okozott sérüléseknél lehet gyakran látni, midőn egész végtagok összezúzatnak, péppé dörzsöltetnek, mikor a szövetek halála pillanat alatt áll be. Végre okoztathatik huzamos ideig beható igen alacsony v. igen magas hőfokok által. Hogy mily magas hőfoknak mennyi ideig kell behatni: az természetesen függ a szövetek ellenálló képességétől. Az Ü.-ek legnagyobb számának oka mégis a huzamos ideig fennálló táplálkozási zavar, mely vagy az által lehet feltételezve, hogy a véredényekben fennálló akadály folytán a tápláló vér kielégítő mennyiségben, vagy egyáltalán nem juthat a szövetekhez, vagy az által, hogy bár kellő mennyiségben jut a szövetekhez, de összetétele azok táplálásának meg nem felel. Könnyen érthető, hogy oly testrészek, melyekben a lokális halál miatt beszüntetett vérkeringés a párolgási nedvveszteséget nem pótolja, ha anatomiai fekvésük vagy a később alakult viszonyok folytán oly körülmények közé kerülnek, hol a nedvveszteség a környezet szárazsága folytán fokozva van, egyszerüen be fognak száradni. Elhalt és beszáradásnak kitett testrészek eme processzusát száraz Ü.-nek (mummificatio) nevezik. Természetes, hogy az elhalt részletek ilyen beszáradását oly testrészeken fogjuk láthatni kizárólag, melyek anatomikus fekvésük miatt már a száradásnak igen exponálva vannak. Bőr, ujjak, néha egész végtagok, fülek, orr stb. Nevezetes az Ü. eme fajánál az, hogy a neki alávetett testrészek a véredényekben lévő vérfesteny kioldódása s a szövetekbe való beivódása folytán barnára, sőt egész sötét feketére festődhetnek és hogy a nedvveszteség s a szövetek összeszáradása folytán térfogatukban igen megkisebbednek, e mellett sajátságos viaszfényüek és transzparensek lesznek. Az egyiptomi mumiák sem egyebek, mint száraz, homokos talaju s igy légközlekedésre alkalmas sírokba lerakott s ott beszáradt tetemek. Azon esetekben, midőn az elhalt test- v. szervrészletek boncolástani fekvésüknél fogva a beszáradás ellen óva vannak, s a véletlen v. bonolástani fekvésük rothasztó bakteriumok hozzájutását lehetetlenné teszi, be szokott következni az elhalt szövetek lágyulása, oldódása, péppé való szétesése. Ezt látjuk bekövetkezni a szervek mélyébe zárt gümős képleteknél, az anyaméhben visszamaradt elhalt magzatoknál stb. Ezen folyamat a nedves Ü. Másként áll a dolog, ha elhalt szövetrészletek rothasztó bakteriumok megtelepedésének vannak kitéve, amidőn a test melege és az átszivárgott szövetnedvek által alkalmas talajjá alakított elhalt részletekben a bakterium-vegetáció s vele lépést a rothadás hihetetlen gyorsan bekövetkeznek. A szövetek ily körülmények között egyszerüen rothadni kezdenek, rendkivül bőzösek, szakadékonyak, mállékonyak, sötét feketék v. szürkés-barnásak lesznek. Az Ü. eme faja a legveszedelmesebb s gangraena septicának neveztetik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is