Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Üzletátruhá... ----

Magyar Magyar Német Német
Üzletátruhá... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Üzletátruházás

A kereskedelmi üzlet - e szónak tárgyi értelmében vagyis mint vagyonösszesség - ugy élők között mint halál esetére átruházásnak tárgya lehet. A törvény szerint a szerző (de csakis a volt tulajdonos v. jogutódainak beleegyezésével) az üzletet az addigi cég alatt az utódlást kifejező toldattal (l. o.) vagy a nélkül folytathatja az üzletet, mert máskülönben az üzletét egyedül folytató kereskedő nem csatolhat cégéhez oly toldatot, mely társas viszonyra mutatna, közkereseti és betéti társaságoknál a cégnek a társasági viszon ylétesítésére utaló toldatot kell tartalmaznia, a részvénytársaságok és szövetkezetek pedig cégükben határozottan mint ilyenek jelölendők meg. Ami a megszerzett üzlet kötelezettségeit (passziváit) illeti, ezek az üzlet megszerzésének tényével ipso jure nem mennek át az új tulajdonosra, hanem csak akkor, ha azokat átvállalta, de viszont az átvállalás ténye önmagában, a hitelezők hozzájárulása és beleegyezése nélkül, nem szabadítja fel az addigi tulajdonost s nem szünteti meg ennek kötelmeit. A dolog tehát Ü. esetében ugy áll, hogy az Ü. önmagában, ha az új tulajdonos az adósságokat át nem vállalta, a hitelezőknek az új üzlettulajdonos ellen kereseti jogot nem ad; ha az új tulajdonos az adósságokat átvállalta, a hitelezők a régi adósuk mellé új adóst nyernek az új üzlettulajonos személyében, ugy hogy a régi és az új tulajdonosok a hitelezőknek egyetemleg felelnek. A régi tulajdonos ellen a hitelezők kereseti joga csak akkor enyészik el, ha irányában igényükről lemondottak, őt kötelezettsége alól felszabadították s az új tulajdonost egyedüli adósnak elfogadták. Ü. fogalma alá esik s azért az itt kifejlett elvek abban az esetben is alkalmazandók, ha fennálló egyéni üzletbe valaki társtagul belép; s magától értetődőleg akkor is, ha kereskedelmi társaság üzlete ruháztatik át, akár egyes természeti személyre, akár más társaságra. Ellenben nem Ü. az az eset, ha valaki valamely fennálló közkereseti társaságba lép. Ebben az esetben a törvény kifejezett rendelkezése szerint a belépő és pedig tekintet nélkül arra, történt-e ez által a cégben változás vagy nem, a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért a többi tagokkal egyenlően felelős s az ezzel ellenkező szerződés a hitelezőkre s általában harmadik személyek irányában joghatállyal nem bir.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is