Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
uzsora extortionat...
uzsora usury
uzsoraár exorbitant ...
uzsoraár famine pric...
uzsoraár soak
uzsorabér rack rent
uzsorabérre... to rack
uzsorából é... to practice...
uzsorakamat... usury
uzsorás flay-flint
uzsorás kite
uzsorás screw
uzsoráskodi... to practice...
uzsoratőke moneylender...
uzsorával f... to practice...

Magyar Magyar Német Német
Uzsora... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Uzsora

Az 1883. XXV. t.-c. U.-nak nyilvánította annak cselekményét, «aki másnak szorultságát, könnyelmüségét vagy tapasztalatlanságát felhasználva, olyan kikötések mellett hitelez vagy ad fizetési halasztást, melyek a neki vagy egy harmadik engedett túlságos mérvü vagyoni előnyök által az adósnak vagy a kezesnek anyagi romlását előidézni, vagy fokozni alkalmasak, vagy oly mérvüek, hogy az eset körülményeihez képest a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között szembeötlő aránytalanság mutatkozik» Ez az U.-nak egyszerü esete. Minősített vagyis súlyosabb büntetési tétel alá esik: a) az U.-nak a törvényben meghatározott módon elpalástolása; b) a fizetési kötelezettség biztosítása céljából az adós becsületszavának lekötése, vagy esküvel, vagy hasonló igérettel megerősíttetése; c) az U. üzletszerüsége; d) tiz esztendőn belül visszaesés. Az egyszerü U.-nak büntetése 1-6 hónapig terjedhető fogház és 100-1000 frtig terjedhető pénzbüntetés, s mint fakultativ mellékbüntetés a hivatalveztése. A minősített U.-nál a fogházbüntetés 2 évig, a pénzbüntetés 4000 frig terjedhet, a fentemlített mellékbüntetés kötelező, s azonfelül a bűnös a községből, ahol az U.-t elkövette, ha nem oda való illetőségü, ha pedig külföldi, az országból kiutasítható. A százalékláb számszerü nagysága nem mint U.-megállapító, hanem mint U.-kizáró tényező szerepel, amennyiben ki van mondva, hogy a valósággal adott érték után 8%-ot meg nem haladó kamat U.-t egyáltalán nem képezhet. U. miatt a bűnvádi eljárás csak a sértett fél, vagy házastára, vagy a fel- és lemenő ágbeli rokonok, vagy a gyám vagy gondnok indítványára indítható; az indítvány azonban nincs a rendes 3 havi határidőhöz kötve, hanem a 3 évi elévülési határidőn belül bármikor előterjeszthető. Kivételesen indítvány nélkül hivatalból üldözhető az U. akkor, ha valamely vidéken elharapódzott s annak folytán a közigazgatási bizottság felterjesztésére az eljárást az igazságügyminiszter elrendeli. Büntetést kizáró ok, ha a bűnös az indítvány megtétele előtt a törvényellenességet jóváteszi, s a felvett U.-i előnyöket a megkapás napjától számított 5%-os kamattal visszaadja. L. még Kamat.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is