Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
válság crisis, cri...
válság sújt... distressed ...
válságos critical
válságos crucial
válságos he... acute crisi...
válságos pi... push
válságos pi... in the crit...
válságosra ... acute crisi...
válságossá ... to come to ...
válságossá ... to gather t...

Magyar Magyar Német Német
válság & vá... Krise (e)
válságos & ... kritisch

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Válság

(krizis), a termelésnek, a forgalomnak és a fogyasztásnak zavaraiból keletkező gazdasági baj, mely mindig értékek megsemmisítését vonja maga után. A munkamegosztás mai rendszere mellett minden gazdálkodó egyénnek számítania kell mások gazdasági tevékenységére; ha e számítások nem válnak be, a gazdasági életben zavarok keletkeznek, s ha e zavarokat általánosan érezik, V.-nak mondják a bajt. A gazdasági élet különböző tevékenységeinek egymással helyes arányban kell lenniök; nevezetesen a termelésnek a fogyasztás mértékéhez és irányához kell alkalmazkodnia, a forgalomnak pedig a termelés és fogyasztás szolgálatában kell állania. Ha már most a gazdasági tevékenységek valamelyike nagyobb arányu működést fejt ki, mint amekkorára a többi ágnak szükségük van, vagy megfordítva nem képes a többiek szükségleteinek megfelelni, akkor ez az aránytalanság valamelyik gazdasági körben vagyoni veszteségeket okoz, s ez a V. Okaik szerint megkülönböztetik: a termelési, a hitel-, a pénz-, a forgalmi és az üzérkedési V.-okat. Elterjedésüket tekintve vannak helyi, országos és világválságok.

A termelési válságok A termelési V.-ok vagy mezőgazdasági, vagy ipari eredetüek, s okaikat a túltermelésben keresik. A hitel-V.-ok a bizalom megrendüléséből származnak, amikor t. i. a hitelszükséglet nem talál kielégítést s igy az adósok nem tudván kötelezettségeiknek megfelelni, sorra csődbe kerülnek; miután árukészleteikre s vagyonukra nem találkozik vevő: általános áresés következik belőle. A forgalmi V. lehet kereskedelmi, vagy közlekedési természetü; a kereskedelmi V. ugy keletkezik, hogy a kereskedők a fogyasztók vásárlási képességeit túlbecsülve, olyan nagy készleteket halmoztak fel raktáraikban, hogy azokat még elviselhető veszteséggel sem képesek akkorra eladni, mikorra tartozásaik esedékessé válnak; igy aztán a kereskedelmi V. maga után vonja a hitel-V.-ot is. A közlekedési V. a közlekedési eszközök felesleges szaporítása által keletkezik, de előállhat még ugy is, hogy a közlekedés irányának megváltozása folytán, vagy pedig technikai tökéletesítések miatt a régi közlekedési eszközök és vállalatok tétlenül kénytelenek vesztegelni. A pénz-V. a pénz anyagának értékhullámzásából, vagy az érmek megrontásából, vagy a pénz szerfölötti bőségéből és hiányából állhat elő. Az üzérkedési V. végre a hitelközvetítők túlságos vérmes spekulációja által keletkezik, s legtöbbnyire börzei értékek és alapítási vállalkozások körül fejlődik ki, ezért néha tőzsde-V.-nak is nevezik.

A V. kérdését különösen e század eleje óta vizsgálja szorgosan a tudomány, s ma már ugy előjeleit, valamint lefolyását, következményeit és orvosszereit eléggé pontosan ismerik, csakhogy a gyakorlati életben még sem lehet mindig ez orvosszereket alkalmazni. A V.-ok közeledését jelzik a nagy és merész üzérkedés, a gazdagodási vágy általános jelentkezése, a fényűzésnek és a játékszenvedélynek terjedése, az élelmi szerek, fényűzési cikkek s telkek árának, a munkabéreknek s a kamatlábaknak emelkedése, a tőzsdei árfolyamok esése. Maga a V. rövid lefolyásu baj, s csak addig tart, amig a meghibbant gazdasági egyensúly helyreállhat; néha egy-egy váratlan politikai vagy gazdasági hir hatása alatt keletkezik egy-egy tőzsdei V., amely pár óra alatt véget ér, az ilyen V.-ot pániknak, ijedelemnek nevezik. A V. orvosszerei között vannak olyanok, amelyekkel meg lehet azokat akadályozni, s olyanok, amelyekkel azok lefolyását lehet gyorsítani s káros hatásukat csökkenteni. A preventiv intézkedések közé tartoznak a helyes gazdasági és társadalmi politika, a kamaráknak s konzulátusoknak pontos felvilágosító szolgálatai, szóval gazdasági élet szervezése. A V. lefolyását enyhítik az okok elhárításával, igy a hitel-V. esetén nyujtott bő és olcsó hitel, termelési V. esetén nagy fogyasztó piacok feltárása, szállítási kedvezmények nyujtása stb. majdnem egészen elhárítják a V. káros hatásait. A V. tulajdonképen ugy tekintendő, mint a rendetlen gazdasági állapot javulása, amely nagy és óriási veszteségekkel jár ugyan, de végeredménye mégis az, hogy a piac lázas helyzetét a normális egészségi állapotba vezeti vissza. Óvatosabb és kevesebb nyereséggel megelégedő népeknél a V.-ok ritkábbak és enyhébb lefolyásuak, mint az olyan népeknél, amelyek nagyobb nyeremények reményében kockázatosabb vállalatokba bocsátkoznak. Általános, az egész világra kiterjedő s minden téren uralkodó, két évtizedes mezőgazdasági V.-gal küzd napjainkban az emberiség, amelynek okául a túltermelést jelölik meg; ez a V. az általános árhanyatlásban nyilvánult s következménye volt a földjáradék állandó csökkenése.

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is