Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Váltóeljárá... ----

Magyar Magyar Német Német
Váltóeljárá... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Váltóeljárás

A váltói jogviszonyok sajátos természete szükségessé teszi, hogy az érvényesítésökre szolgáló eljárás gyorsabb s szigorubb legyen a rendesnél, s ennélfogva eltérő szabályozásban részesüljön. A legtöbb jogrendszer külön szabályok felállítása által kielégíti e szükségletet. Hazai jogunkban a V. forrását az 1881. LIX. t.-c. 107. §-ának felhatalmazása alapján 1881 nov. 1-én 2851. I. M. E. sz. a kibocsátott igazságügyminiszteri rendelet képezi. Tartalma fő vonásaiban a következő: V. alá tartoznak a váltókeresetek s visszkeresetek, perbejelentések, a váltói megtartási jog érvényesítésére irányuló keresetek, az óvatoló személyek elleni kártérítés és váltóügyekből eredő ügyvédi díjak iránti kártérítési keresetek, végül a váltótörvényben felsorolt perenkivüli ügyek. Hatáskörrel birnak a királyi törvényszékek, a budapesti és pestvidéki törvényszékek területére a budapesti királyi kereskedelmi és váltótörvényszék. Itélethozatalhoz egy ülnök részvétele szükséges. Illetékes az alperes lakhelyének, vagy a váltó fizetési helyének birósága. A peres eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. Az eljárás somás vagy rendes. Sommás eljárásnak csak minden kellékkel ellátott, aggálytalan váltó alapján van helye, ha a kereset megalapítására szükséges minden okirat eredetben csatoltatik, s az alperes az osztrák-magyar monárikai területén belül lakik. A keresetre a biróság, ha helyén van, sommás végzést hoz, amelyben meghagyja alperesnek, hogy a váltóösszeget járulékaival három nap alatt végrehajtás terhével megfizesse, illetőleg birói letétbe helyezze. A sommás végzés ellen az adós három nap alatt kifogásokkal élhet, amelyek tárgyalására határnap tűzetik ki, s a per azután a rendes eljárás szabályai értelmében tárgyalandó. Ha sommás eljárásnak helye nincs, a biróság mindjárt a keresetre határnapot tűz ki s arra a feleket megidézi. Az eljárás a jegyzőknyvi, a tárgyalás, a felek kölcsönös eljárasitól eltekintve, rendszerint öt nap alatt befejezendő. Közös okirat előterjesztése iránti alkeresetnek s felfedező eskünek egyáltalán nincs helye; főesküvel való bizonyításnak csak az okirat valódiságára, vagy a felek beleegyezésével van helye. Perújítás esetét kivéve csak a helyben levő, vagy a határnapra előállított tanuk hallgattatnak ki. A per érdeme itélettel döntetik el; a teljesítési idő három nap. A felebbezés, valamint az esküre jelentkezést tartalmazó kérvény három nap alatt adandók be. A tárgyalás, vagy eskületételi határnap vétlen elmulasztása esetén három, a kifogásos felebbviteli beadvány, eskükérvénynél tizenöt nap alatt igazolás kérhető. Ugy az itélet, mint a sommás végzés ellen perújítás kérhető, ügyvédvétség esetén három hó, egyébként három év alatt. Semmiségi per is indítható az itélet jogerőre emelkedésétől számított három éven, vagy ha a végrehajtás ezen időn belül nem foganatosíttatott volna, a végrehajtás foganatosításától számítandó 30 napon belül. Nincs helye e jogorvoslatoknak az alapperben jóhiszemüen eljárt ellenfél ellen, ha visszkereseti jogai időközben elenyésztek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is