Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Vályi... ----

Magyar Magyar Német Német
Vályi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Vályi

híres emberek

1. András, nyelvész és topografus, szül. Miskolcon 1764., megh. 1801-ben. 1790. a pesti egyetemen a magyar nyelv tanárává lett s igen nagy tevékenységet fejtett ki. Fő műve: Magyarországnak leirása (3 vaskos kötet, Buda 1796-1798), a legelső magyar nyelven megjelent betürendes helységnévtár. Más nevezetesebb művei: Beszéd a nemzeti nevelésről (Pest 1791); Introductio in linguam hungaricam (u. o. 1793); A magyar nyelvnek könnyen és hasznosan lehető megtanulására vezető rövid ösvény (u. o. 1793).

2. V. Gyula, matematikus, szül. Maros-Vásárhelyen 1855 jan. 25. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári és a berlini tudományos egyetmen végezte. A kolozsvári egyetemen 1881. magántanár, 1884. a matematika és fizika nyilvános rendkivüli tanára, 1887. az elemi matematika nyilvános rendes tanára lett. A m. tud. akadémia 1891. levelező taggá választotta. Irt számos értekezést, melyek a Matematikai és Természettudományi Értesítőben, a Crelle-féle Journalban és más hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg, s a differenciálegyenletek elméletére s a geometriára vonatkoznak.

3. V. János, eperjesi görög kat. püspök, szül. Ó-Vencsellőn (Szabolcs) 1837 szept. 22. Középiskolai tanulmányait a debrecei, ungvári és nagyváradi gimnáziumokban végezte. Mint munkácsi papnövendék a teologiát Ungváron hallgatta. Pappá szentelték 1865 okt. 26. Majd felsőbb hittudományi kiképeztetése végett a bécsi Augustineumba küldték, honnan teologiai doktori koszoruval tért vissza. 1869. az ungvári papnevelőben tanulmányi felügyelő, 1870. az ungvári liceumban az egyházjog s történelem tanára, egyúttal a munkácsmegyei papfi-árvaintézet igazgatója. Ugyanez évben pápai tiszteletbeli káplán, 1873. szentszéki tanácsos, 1878. tiszteletbeli kanonok, 1822 okt. 11-én eperjesi püspök, 1892. pápai főpap, trónálló és római gróf. Papnövendékei részére díszes szemináriumot építtetett 1886. A népnevelés fellendítésének céljából 1895. a tanítóképző intézet alaptőkéjét 25 ezer forinttal gyarapította. U. a évben 10 ezer forintnyi költséggel kibővítette a középiskolai ifjuságot segélyező egyetemi nevelő és tápintézetet, melyben jelenleg 50 belső és 20 bejáró tanuló nyer nevelést, élelmezést. Püspöksége szerény vagyonát értékes szőllővel és majorsággal gazdagította. Székesegyházát díszítette és részben átalakította stb. Eddigi jótékony célra hozott áldozatai meghaladják a 84 ezer forintot. 1896 jun. 6. megkapta a Lipót-rend középkeresztjét.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is