Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Városrendez... ----

Magyar Magyar Német Német
Városrendez... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Városrendezés

v. szabályozás alatt azon, akár törvényhozási, akár önkormányzati intézkedéseket értjük, amelyek arra céloznak, hogy egy város ugy jelen állapotában, mint jövendő fejlődésében megfeleljen mindazon egészségi, szépészeti, közlekedési stb. igényeknek, amelyek ugy a lakosság, valamint a vidék s az egész ország által vele szemben méltán támaszthatók. A V. fogalma általában véve magában foglalja mindazon intézkedéseket és műveleteket, amelyek az előbb említett igényeket kielégíthetik. Igy tehát a V. nemcsak a város külső látható képét öleli fel, hanem mindent, ami a város mindennapi életéhez és egészséges fejlődéséhez szükséges. A modern V.-nek alapelvei azok, hogy 1. a folytonosan fejlődő közúti közlekedés biztosítására helyes irányban széles, kellő szélességü utak nyittassanak, amelyek nemcsak a gyalog- és kocsiközlekedés közvetítésére, de a közúti vasutak elhelyezésére is elegendők legyenek és irányuk ugy vezettessék, hogy kellő meghosszabbítással a szomszédos községeket a várossal összekössék, az ezen főutakat összekötő utcák a helyi forgalom igényeinek megfelelően szabassanak ki. Hagyassanak parkok és emlékszobrok számára szabad terek. Az összes utcák, utak és terek oly keresztszelvénnyel és oly lejtezéssel birjanak, hogy azokról a csapadékvizek könnyen lefuthassanak és ugy burkoltassanak, hogy tisztántartásuk sok gondot ne okozzon. 2. A középületek, gyüjtemények, hivatalok, iskolák, kórházak stb. a város különböző pontjain ugy helyeztessenek el, hogy a közönség gyakorlati igényeinek és a város arányos szépítésének egyaránt szolgáljanak. 3. El legyen látva a város mindazon intézménnyel (vizvezeték, csatornázás), amelyek arra szolgálnak, hogy a lakosságra a tartózkodás egészséges legyen és ehhez képest a magánépítkezésekre és az építési telkek eldarabolására vonatkozólag oly szabályzatok hozandók, amelyek a szépségi és egészségi követelményeknek mindenben megfelelnek. A V.-ek nevezetes példái korunkban Páris újjáalakítása III. Napoleon idejében Haussmann akkori szajnai prefektus vezetése alatt, Brüsszel, Róma nagy általános szabályozási munkái, Bécs újjáalakítása a 60-as évektől kezdődőleg a glacis felhagyása következtében, Németországban Boroszló, Stettin, M. m. Frankfurt, Hamburg nagy átalakító rendezései. Nálunk Szeged rekonstruálása az 1879-iki árviz után, továbbá Budapesten 1871-től kezdve az Andrássy-út, a nagy körút kiépítése és az új hidak építése következtében most folyamatba tett munkálatok. L. Beépítési terv.

Forrás: Pallas Nagylexikon



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is