Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Vasútpoliti... ----

Magyar Magyar Német Német
Vasútpoliti... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Vasútpolitika

azoknak az elveknek rendszere, amelyeket az állam a vasútügy terén alkalmaz. A tulajdonjog és az üzemgyakorlás tekintetében négy rendszere van a V.-nak: 1. a vasutak magántulajdon tárgyai s az üzem is magánkezelésben van; 2. a vasutak magántulajdonban vannak, az üzemet azonban az állam gyakorolja; 3. a vasút tulajdonjoga az államé, az üzem azonban magánkezelésben van; 4. a tulajdonjog is, az üzem is az államé. Annak eldöntésénél, hogy a négy rendszer közül melyiket kelljen követni, két elv az irányadó: nevezetesen általános tapasztalat az, hogy a magánkezelés mindig sikeresebb gazdálkodásra képes, mint az állami üzem; másfelől pedig, amely vasutat a magánvállalkozás is létre hozhat, azt soha se ragadja magához az állam. Ennélfogva az államnak rendes körülmények között csak olyan vonalak kiépítésére kell vállalkoznia, amely magánvállalkozás útján egyáltalában nem jöhet létre, jóllehet annak kiépítését fontos gazdasági, hadászati vagy más politikai érdekek követelik. Ez elvektől azonban nem egyszer éppen a közérdek szempontjából szükséges eltérni; nevezetesen, ha az egyes vasúti vállalatok kiváltságos helyzetüket kizsákmányoló tarifapolitikára használják fel, vagy üzemükben nem alkalmazkodnak a forgalom követelményeihez, ilyen esetekben az államnak kötelessége azokat a forgalom igényeinek szolgálatára kényszeríteni, amennyiben pedig ezt nem tehetné, megvásárolhatja vagy üzembe veheti az illető vonalakat, esetleg még versneyvonalak építése vagy tarifa-verseny útján is üldözheti a kérdéses vállalatokat. A vasúthálózat tervének megállapítása mindenesetre az állam feladata, amennyiben ezt az ország forgalmi politikájának szolgálatára kell rendelni. Amely vállalatok az állami tervezetnek megfelelő vonalakat óhajtják kiépíteni, azoknak az állam kedvezményeket biztosíthat, ellenkező esetben pedig megvonhatja tőlük azokat. A vasúthálózat tervének olyan továbbfejlesztését, amely az ország gazdasági viszonyainak megfelel, az állam még saját tőkéjével is köteles megvalósítani. A tarifa-politika fölött az államnak a maga felügyeleti jogával kell uralkodnia, amit a maximális tarifák megállapításával biztosít. Mindezen jogoknak az által szerezhet az állam érvényességet, hogy a vasútépítési engedély kiadása alkalmával szerződésszerüleg biztosítja magának követeléseit. Minden vállalkozónak szüksége van ugyanis arra, hogy az építkezés megkezdése előtt megkapja az államtól a kisajátítás jogát és biztosítékot is kell szereznie arra nézve, hogy az állam legalább bizonyos időn belül más, versenyvonal építésére nem fog engedélyt adni. E kedvezmények ellen rendesen kiköti magának az állam a tarifa-korlátozás jogát, az üzemszolgálat bizonyos felügyeletét, a postaszállítás kötelezettségét, az állami megváltás jogát s néha még azt is, hogy az illető vasút bizonyos idő elteltével (ez legtöbbnyire 90 év) minden kárpótlás nélkül az állam tulajdonába menjen át. Mindezeken kivül feltétlenül szükséges a katonai célok szolgálatára való vasúti teljesítmények iránt is egyezségre lépni.

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is