Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
vers lines
vers numbers
vers piece of po...
vers poem
vers rhyme
vers verse
vers lejtés... swing of ve...
vers ritmus... swing of ve...
vers sodra swing of ve...
vers üteme swing of ve...
vérsavó serum, sera...
versbe szed... to verse
versben dic... to chant
verseit föl... to tag line...
vérsejtek blood globu...
versel to rhyme
versel to verse
versel to versify
verselés rhyming
verselés versificati...

Magyar Magyar Német Német
vers Vers (r)
vers & költ... Gedicht (s)...
verseng & v... wetteifern
versengés &... Wettbewerb ...
verseny Rennen (s)
verseny & t... Turnier (s)...
verseny (át... Wettrennen ...
versenyautó... Rennwagen (...
versenybíró... Preisrichte...
versenybíró... Kampfrichte...
versenyez (... rennen
versenyfutá... Wettlauf (r...
versenyló Rennpferd (...
versenypály... Rennbehn (e...
versenypály... Piste (e)
versenyspor... Leistungssp...
versenyspor... Leistungssp...
versenytéte... Preisfrage ...
versszak Vers (r)
versszak & ... Strophe (e)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Vers

(lat. versus a. m. fordulat, visszatérés), a folyó beszéddel ellentétben a szabályszerüen ismétlődő formába öntött beszéd. Fő tényezői a ritmus és a rím; a ritmus a beszéd mozgásának periodikus szabályossága, a rím pedig a beszéd bizonyos anyagi elemének periodikus ismétlődése. Általánosabb és szükségképes versalkotó tényező a ritmus, ugy hogy röviden szólva vers a. m. ritmusos beszéd. Ritmusos formát rendszerint az oly beszéd vesz föl, mely kiemelkedik a köznapi beszédből és szabályosabb, eszményibb, tökéletesebb beszéd kiván lenni, t. i. a költői beszéd. Nemcsak szabályosabb és kristályosabb azonban a vers a folyó beszédnél, hanem egyúttal érzelmesebb is, mert a ritmus ugyanaz benne, mint a zenében, mely az érzelmek kifejezője. Bár a vers csak formai eleme a költemnynek, mégis igen nagy része van a költői remekművek hatásában; ha egy kis dalt prózára oldunk fel, a költeménynek mintegy elszáll az illata. A vers szerkezetét tekintve, alapegységül a sort (rendet) tekinthetni, mely ütemekre tagolódik; legalább két ütem van egy sorban. A sor alkot önállóan is verset, az ütem nem; hiszen hogy az ütmszerüség benyomását nyerjük, ahhoz legalább egy ismétlődésre, azaz két ütemre (l. o.) szükség van. A verssoroknak sokféle fajtája van, vannak két, három, négy stb. ütemüek, s mindegyik a különféle aprózásu ütemek összetétele szerint ismét sokféle (l. Sor). Legnagyobb egység a versszak (strófa), mely ismét több periodusból állhat; itt több periodus egyesül egy közös ritmikai gondolat kifejezésére (p. a Balassi-versszak három periodus stb.). A versszak is szabályszerüen ismétlődik. A görög karénekekben a kar egyik fele énekelt egy versszakot, és erre a kar másik fele az ellenversszakot (antistrófa), mely éppen oly mértékü volt, mint a versszak s tartalmilag is vagy ellentétesen vagy kiegészítőleg megfelelt neki; esetleg mind a kettőt bezárta egy (már eltérő szerkezetü) harmadik versszak, az epodos. A közönséges (egyéni) dal- és ódaköltésben használt versek elejétől végig ugyanazon strófában mennek. A strófák alkata rendkivül sokféle. Az antik strófák közül ismertebbek az alkaiosi, sapphói, az asklepiadesiak; a közép- és újabbkori strófák közül az ottave rime, a terzina, szonett, nibelungi strófa; a hazaiak közül a Balassi-strófa, Himfy-strófa stb. Minden népnek nyelve és zenéje természetéhez képest saját versrendszere fejlődik, melynek tehát nemzeti vonásai vannak. Azonban át is veheti egyik nép a másiknak versrendszerét. Igy átvették a rómaiak a görög versrendszert, a rómaiaktól pedig a renaissance óta újabb népek is, németek, magyarok stb. A mi költészetünkben három versrendszer van, t. i. a nemzeti, az antik és a nyugateurópai. A két utóbbit sajátos verselő eljárással (l. Prozódia) alkotjuk. Nemzeti versformáinknak legnagyobb művésze és fejlesztője Arany János.

A költői műnek verses beszédben megformálása a verselés. Ez a technikai részéhez tartozik a költészetnek, s a költő ritmusérzékétől, nyelvgeniejétől és ízlésétől függ. A verseknek afféle osztályozása, hogy egyik vers időmértékes, másik hangsúlyos, félreértésen alapul és elvetendő. Minden vers taktusokból áll, ahhoz pedig három szükséges: a taktusok egyenlősége, a taktusok részarányos tagolódása és minden taktushoz energia; a két első időmérték, az utóbbi pedig a hang súlya. Csak a verselő eljárást nevezhetni időmértékesnek, illetőleg hangsúlyosnak, t. i. a nyelv természetes tulajdonait hogyan használjuk fel a versalkotásban: arra ügyelünk-e, hogy a beszéd hangsúlyaiból teljenek ki a vers ütemeinek energiái, vagy arra, hogy a vers ütemeinek hosszabb és rövidebb idejü mozzanatait fejezzük ki megfelelő szótagokkal. A szótagok ily megkülönböztetése a szótagmérték, amit szintén mondanak versmértéknek is. Valamely nép versformáit, azaz versrendszerét leirja és a verselés szabályait ismerteti a verstan. V. ö. Arany János, A magyar nemzeti versidomról, Prózai dolgozatai; Négyessy László, Magyar verstan (2. kiad. Budapest 1898); u. a., A magyar vers (Eger 1887); u. a., A mértékes magyar verselés története (Budapest 1892).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is