Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
vizsga examination...
vizsga go
vizsga squeeze
vizsga test
vizsgabizot... board of ex...
vizsgabizot... board of ex...
vizsgabizot... examination...
vizsgabizot... examining b...
vizsgabizot... examining b...
vizsgadíj examination...
vizsgaenged... grace
vizsgafelel... oral test
vizsgafelel... oral test
vizsgafelüg... proctor
vizsgahalas... to refer
vizsgakérdé... oral test
vizsgál to analyse
vizsgál to analyze
vizsgál to audit
vizsgál to examine

Magyar Magyar Német Német
vizsga Examen (s)
vizsga Prüfung (e)...
vizsgál & v... mustern
vizsgálat Examen (s)
vizsgálat Untersuchun...
vizsgálat &... Prüfung (e)...
vizsgálati ... Prüfungsver...
vizsganap Prüfungster...
vizsgázó Prüfling (r...
vizsgáztat examinieren...
vizsgáztató... Prüfer (r)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Vizsga

v. vizsgálat (iskolai), a tanulás útján szerzett tudásnak v. ügyességnek számonkérése. A tudás kipuhatolása különféle célból történik s ehhez képest a V. is különféle lehet. Két nemét szokás általában a V.-nak megkülönböztetni: a) nem nyilvános V.-kat, melyek az iskola benső életére tartoznak és b) nyilvános V.-kat, melyekkel az iskola a maga munkásságáról a nagy közönségnek beszámol. Az első csoporthoz tartozik: 1. a felvételi V., amelynek aláveti a belépni szándékozókat valamely iskola, hogy meggyőződjék, ha vajjon az ott folytatandó tanulmányra szükséges előismereteknek a birtokában vannak-e; 2. a pótló v. javító V., amelyre oly tanulók utasíttatnak, akik az évvégi osztályozásnál v. valamely tanulmánykört berekesztő V.-n egy vagy két tantárgyból elégtelen érdemjegyet kaptak; 3. egy-egy tanulmányt berekesztő V., amelynek sikeres kiállása v. a főiskolai tanulmányra, vagy pedig valamely gyakorlati életpályára, illetőleg valamely hivatal viselésére képesít, mint p. érettségi, tanítóképesítő vizsgálat stb. A nyilvános V.-nak az a célja, hogy a tanulók haladását s az iskolában uralkodó szellemet a nagy közönség ellenőrzése alá helyezze, hogy fokozza a közönség érdeklődését az iskola iránt s hogy igy kapcsot létesítsen a család s az iskola közt. Történik pedig oly módon, hogy a népoktatási tanintézetekben az iskolaszéki elnök vagy helyettese, illetőleg az igazgató tanács egyik tagja, a középiskolákban pedig az igazgató elnöksége alatt és a szülők s az iskola iránt érdeklődő nagy közönség jelenlétében, a tanító vagy tanár kérdéseire a tanulók bemutatják egész évi tanulásuknak az eredményét. A nyilvános V.-val a tanulók rajzainak, szépirási füzeteinek, kézi munkáinak stb.-nek a kiállítását is szokás összekötni és rendesen szavalás, éneklés, az elnök beszédje, jutalmak kiosztása által iskolai ünneppé avatják. A nyilvános V. ellen számtalan és sok esetben jogosult kifogást tettek, jelesen: hogy az ilyen futólagos szemle alapján, mint amilyenre a nyilvános V. alkalmat nyujt, lehetetlen az iskola benső életéről, a növendékek lelkének növekedéséről értelemben, érzelemben, erkölcsi akaratban helyes képet és itéletet alkotni, hogy tehát a nyilvános V. a közönséget megtéveszti; hogy ez lévén az iskola értékének s a tanító derekasságának az egyedüli próbaköve, a tanítót arra ösztönti, sőt kényszeríti, hogy a V.-ból cégért, szemfényvesztést csináljon s ez által kárt okoz a tanulók jellemében; hogy a nyilvános V., mivel a tanulók látják, hogy az egyszersmind a tanítónak is a próbatétele, csorbát ejt a tanító tekintélyén stb. Ámde ez ellenvetések leginkább az évzáró nyilvános V.-nak eddig szokásban volt fonák módját illetik, kevésbbé pedig magát a lényegét a nyilvános V.-nak, amelyet a kellő módosítások mellett megtartandónak itél a legtöbb pedagogus, mivel az egyedüli megvalósítási módja a nyilvánosság fontos elvének. A V.-nak itt felsorolt két nemén kivül van még a magánvizsgálat, amely abban áll, hogy az iskolán kivül, magánszorgalom útján készült tanuló egy nyilvános iskola tanító- vagy tanártestülete előtt szó- és irásbeli feltételeivel feltünteti, hogy egy-egy osztály számára kiszabott tananyagot szellemi birtokába ejtette-e. /p>

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is