Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Warwick... ----

Magyar Magyar Német Német
Warwick... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Warwick

angol grófi cím, mely W.-Castle ősi várral összefüggésben áll. A régi birtokosok közül W. Guy az angol hősmondák egyik kedvelt alakja (v. ö. Tanner, Die Sage von Guy von W., Heilbronn 1878), W. Turchillt, a vár utolsó angolszász urát, Hódító Vilmos fosztotta meg birtokától s miután a várat tetemesen kibővíté, egyik rokonának, a normann Newburgh Henriknek adományozta a W. grófi címmel együtt. Midőn ezen ezen család (1267) kihalt, a vár és a W. cím a Beauchamp-nemzetség birtokába került. Beauchamp Rikárd W. gróf, hires hadvezér és kegyeltje volt V. Henrik angol királynak. Mint követ részt vett a konstanzi zsinatban s szerencsés hadjáratokat vezetett Franciaország ellen. V. Henrik halála után, ki őt fia VI. Henrik egyik gyámjává nevezé ki, szerencsésen folytatta a háborut VII. Károly francia király ellen, Bedford herceg regenssége alatt. 1431. a fiatal Henriket Rouenba vitte, hol az orleansi szűz elitéltetését sietteté. 1437. helytartó lett Franciaország angol kézen levő tartományaiban. Megh. Rouenban 1439 máj. 31. Egyetlen fia Henrik, ki 1444. W. herceggé neveztetett ki, egy évvel később halt el és ekkor jószágai és címei Salisburg Rikárd gróf útján, ki Anna nővérének férje volt, a hatalmas Neville-nemzetségre szállott. Anna fia Neville Rikárd, W. gróf, nevezetes szerepet játszott a fehér és a piros rózsa-féle polgárháboruban, kiváltképen mióta nővére Nevill Cecilia a yorki herceggel lépett házasságra. Megverte a York-pártiak élén a királyiakat 1455 máj. 22-én St. Albans mellett s jutalmul Calais kormányzója lett. 1459. a háboru megújult; azonban ezúttal a királypártiak maradtak előnyben. Margit királynő ennek következtében Calais kormányzóságát hivének, Somerset hercegnek adományozta. De W. ebbe nem nyugodott bele, újra felkelt és megverte vetélytársát. Azután 1460. partra szállott Kentben, jul. elején benyomult Londonba, egy héttel később pedig győzelmet aratott a királyi hadsereg felett és VI. Henriket fogságába ejtvén, arra kényszeríté, hogy a yorki herceg javára mondjon le a trónról, illetőleg jelölje ki őt utódjává. 1461 febr. 17. St.-Albans közelében Margit királynő hada által ugyan megverette és kénytelen volt Londonba visszavonulni; itt azonban March Eduárd grófnak, a yorki herceg fiának hadaival egyesült s Towton mellett ugyanazon évben a királynő seregét legyőzte. Erre VI. Henriket a Towerbe záratta, minek következtében York hercege mint IV. Eduárd Angolország királyává választatott. De midőn az új király 1464. W. akarata ellenére Wydville Erzsébetet nőül vette, W. leányát Izabellát a király elégületlen fivérével Clarence herceggel házasította össze, mi újabb súlyos természetü bonyodalmak kútforrásává lőn. Nemsokára Anglia északi részében lázadások törtek ki, melyeket, miként a közvélemény tartotta, maga W. szított. IV. Eduárd elhagyatva hiveitől, kénytelen volt W. segélyéhez folyamodni, ki most egészen kezéhez ragadta a kormányt. 1470. új szakadás állott be köztük, de Eduárd ezúttal előnyben maradt, mire W.-ot és tulajdon öccsét, Clarence herceget az országból kiűzte, kik Franciaországban kerestek menedékhelyet. W. később az u. n. angersi szerződésben kibékült Margit királynéval és ifjabb leányát feleségül adá Margit fiának, Eduárd hercegnek. Azután Margit pénzén újra hadat gyüjtött, mellyel 1470 szept. Plymouth mellett partra szállott s okt. elején bevonult Londonba. IV. Eduárd királyt nem tudta ugyan elfogni, ez már Burgndiába menekült; de a Towerben fogva tartott VI. Henriket ismét a trónra ültette, s miután Eduárd herceg még kiskoru volt, Clarence herceggel a regensségben megosztozkodott. Midőn IV. Eduárd burgundi segéllyel 1471 márc. Angliába visszatért és Yorkban Clarence herceggel kibékült, W.-et hivei és London elhagyták, mire Eduárd VI. Henriket is hatalmába keríté. 1471 ápr. 14-én a Barnet melletti síkságon döntő harcra került a dolog, melyben W. a "királycsináló" (Kingmaker) életét veszté. A W.-ek címe most Eduárdra, Clarence herceg és Neville Izalbella fiára szállott. Atyja meggyilkoltatása után ez III. Rikárd által börtönbe vettetett s tizenöt évi súlyos fogság után VII. Henrik parancsára 1499-ben a Towerben lefejeztetett. VI. Eduárd uralkodása alatt 1547. Dudley János, a későbbi Northumberland herceg, nyerte a W. grófi címet, melyet utána (1589 óta) Ambrus nevü fia viselt. 1618-1759. e cím a Rich-család birtokában volt; azután Greville Ferenc Brooke grófra szállott, ki anyai ágon a régi W.-nemzetségből származtatta magát. Greville György Guy, W. 4. grófja, szül. 1818 márc. 28., megh. 1893 dec. 2., W.-Castleban székelt, hol nagy értékü műgyűjteményt rendezett be. Fia Greville Guy Ferenc Rikárd, W. ötödik grófja, a család jelenlegi feje, (szül. 1853.) 1879-85. és 1888-92. alsóházi tag volt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is