Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Zeus... ----

Magyar Magyar Német Német
Zeus... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Zeus

A görög mitológiának fő istene, aki, mint a hellének nemzeti istensége, megtartotta azt a szerepet, melyet már az osztatlan indogermán népek őskorában is játszott. Ilyeténképp Z., miként nevének etimológiája is mutatja, mindenekfelett a verőfénynek és napvilágnak megszemélyesítése; a verőfény s napvilág istenéből uralkodó és király lesz, aki úgy az erkölcsi világrend, mint a társadalom és a család fölött őrködik s belsőleg, mint külsőleg az uralkodónak mintaképévé alakul ki. Ilyen alakban megörökítve lép fel a Hesiodos és Homeros által feltüntetett hőskor felfogásában. Szülei Kronos (ezért Kronion) és Rhea; testvérei Poseidon, Hades, Hestia, Demeter és Hera, kinek egyúttal férje is. Testvéreivel szövetkezve, megbuktatja Kronost és megosztozik a mindenség uralmán úgy, hogy neki az ég jut, Poseidonnak a tenger, Hadesnek az alvilág; közös birtoknak megmarad a föld és az Olympos. Z. hatalma azonban nagyobb, mint a többi isteneké együttvéve; ő az istenek királya. Egyes istenek (Hera, Poseidon, Athene), hol nyíltan, hol csellel feltámadnak ellene, de hasztalan teszik és súlyos büntetéseket vonnak magukra. Trónja az Olympos, ahonnan az égi tüneményeket intézi, derült napot és kedvező szelet küld. Rémítő eszköze az Aigis (l. o.). Még az évszakok szabályszerű változása is tőle indul ki, mert a hórák az ő szolgálói és Themistől született leányai. Az emberek sorsát aranymérlegen ő mérlegeli, s házában két edény áll, amelyből tetszés szerint osztogat ajándékokat és csapásokat. De bár ekkora hatalma van, azért mégsem azonos a sorssal, mely mint külön hatalom, mint elháríthatatlan végzet áll vele szemben (l. Moirák). A homéri kor óta Z. ismeri nemcsak a jelent, hanem a jövőt is. Z.-tól ered továbbá és az ő védelme alatt áll minden rend, jog és igazság az emberek életében. Ő a királyság alapítója és őre, ügyel a törvényeknek végrehajtására, az eskü szentségére (Herkios), gondozza a népgyűléseket (Agoraios), amiben segítségére vannak Themis, Diké és Nemesis. Mint a család és házi tűzhely istenének oltára, az udvar közepén áll (Herkeios), őrködik a vendégnek, menekülőnek és védelmet esdőnek feje fölött (Xenios), aminthogy általában minden intézménynek védője, mely a törvényben és szokásban, vallásban és erkölcsben gyökerezik. Legfényesebb ünnepei Olimpiában folytak le, mint a jóslás istenének, Dodonában áldoztak neki (l. o. és Epirusz). Az utóbbihoz hasonló volt Z. tisztelete Kréta szigetén, ahol az isten állítólag titokban és a saját gyermekeit felfaló Kronos tudtán kívül született, s ahol őt a kurétek (l. Kybele) őrizték és ápolták, Adrasteia és Ida nimfák tejjel és mézzel tartották, s így hatalmas, talpig erős istenné nevelték fel. Ezen túláradó erőnek jelképéül gondolták és ábrázolták Z.-t a krétai mindák bika alakjában, így rabolja el Europát, kitől Minosnak, Rhadamanthysnak és Sarpedonnak atyja lett. A krétai Z.-nak párja az arkádiai (Lykaios), kinek tiszteletét Lykaonra, Pelasgos fiára vezették vissza. Z.-nak egyiptomi alakját (l. Ammon). Mint földbeli (chthonikus) istenség még Z. Trophonios játszik különleges szerepet. Mindezen Z.-alakok a mitológia keretében jelentékeny genealogikus csoportoknak alkotják központját. Z.-nak Herától született gyermekei Ares, Hephaistos és Hebe; Létóval nemzette Apollót és Artemist, Maiával Hermest, Demeterrel Persephonét, Dionéval Aphroditét, Semelével Dionysost, Themisszel a hórákat és moirákat, Eurynoméval a chariszokat, Mnemosynéval a múzsákat. Athenét saját fejéből adta ki, miután első feleségét, Metist elnyelte volt. Azonkívül földi asszonyokhoz alászállva, számos félistennek és hősnek apja lett, akik közül említendők Herakles és Perseus, Kastor és Polydeukes. Z. képein és szobrain a következő jelvények láthatók: a sas, a királyi kormánypálca és a villámokat szóró bot, az áldozati csésze és a szárnyas Nike (a győzelem és a versenybeli siker istenasszonya).

Műtörténelmileg fontosak és tanulságosak Z.-nak művészeti ábrázolásai, melyek azonban aránylag későn, még a többi isteneknél is későbben kezdődnek. Az archaisztikus korból mindössze az eginai Anaxagoras óriási érc Z.-áról van tudomásunk. Erről azonban csak annyi biztos, hogy 15 láb magas volt, Z.-nak művészi típusáról, mely benne megnyilatkozott, szó sincs; azt Pheidias alkotta meg az utókor számára, midőn Olimpiában alakot adott Homeros egyik plasztikus leírásának (Iliasz, I. 528. s köv.). Az egész alaknak alapfelfogása az, mikor a mindenható, minden téren győztes isten kegyesen meghallgatja a halandók kérelmét. Z. a Pheidias szobrán trónon ülő alak volt, testmagassága a trónnal együtt 40 láb, az emelvény mely alatta volt külön 12 láb. A szobor teste elefántcsonttal volt borítva, csípőre csúszott ruhája arannyal. Hasonlókép arannyal és elefántcsonttal volt díszítve az isten trónja is. A szobor elhelyezéséről fogalmat nyújt az Építészet c. hipetrális templomképe egész alakját kisded utánzatban a későbbi (kivált eliszi) görög érmek mutatják. Pheidias Z.-ának az utókorra nézve mondhatni egyedúri jelentősége volt. Csak az attribútumok (sas, Nike) változnak, de a típus megmarad, legföljebb az arckifejezés lesz valamivel élénkebbé. Nagyobb változatosságot tüntetnek fel az álló Z.-szobrok, de azért az olimpiai Z. típusnak fontosságára egy sem emelkedtet, sőt az egész Z.-fogalommal és a rá vonatkozó hagyománnyal annyira ellenkeztek, hogy a felvetődő emlékeket, hol Neptunnak, hol Asklepiosnak egészítették ki (vatikáni Neptun, pétervári Asklepios). Egészen különleges Z.-típusok a dodonai (cserkoszorúval), a kos-szarvú Ammon és a fején mérőedényt emelő Z. Serapis, melynek híres szobra a Vatikánban látható. A Z.-ra vonatkozó mítoszok közül kiemelendő a kurétek védelme alatt növekvő gyermek Z. ábrázolása a kapitoliumi oltáron s a gigászokkal való küzdelem képe Athenion gemmáján. Z. római alakját l. Jupiter.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is